III Sesja Rady Powiatu Iławskiego

budynek20 grudnia (czwartek) o godz. 10:00  w sali Nr 20 odbędzie się III Sesja Rady Powiatu Iławskiego.

Porządek obrad przewiduje m. in.:

    Przyjęcie planu inwestycyjnego i finansowego Powiatowego Szpitala im. Wł. Biegańskiego
    w Iławie na rok 2019.
    Uchwalenie Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu na lata 2019-2027.
    Uchwalenie budżetu powiatu na 2019 rok.
    Podjęcie uchwał w sprawach:
    wyrażenia zgody na wydzierżawienie pomieszczeń przez Powiatowy Szpital
    im. Wł. Biegańskiego w Iławie,
    udzielenia pomocy finansowej Województwu Warmińsko-Mazurskiemu
    na prowadzenie biura w Brukseli,
    zmiany uchwały w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu
    na lata 2018-2024,
    zmiany uchwały budżetowej powiatu na 2018 rok,
    ustalenia wykazu wydatków zamieszczonych w budżecie powiatu iławskiego na 2018 rok, które nie wygasają z upływem roku oraz planu finansowego tych wydatków,
    zmiany uchwały w sprawie przeznaczenia środków PFRON na rehabilitację zawodową
    i społeczną w 2018 roku,
    zmiany uchwały w sprawie określenia wysokości diet i zwrotów kosztów podróży służbowych dla radnych powiatu,
    wykonywania obywatelskiej inicjatywy uchwałodawczej,
    zmiany uchwały w sprawie uchwalenia Programu Współpracy Powiatu Iławskiego
    z organizacjami pozarządowymi i podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2019,
    delegowania radnych do Powiatowej Komisji Bezpieczeństwa i Porządku,
    zmiany uchwały w sprawie desygnowania przedstawicieli powiatu iławskiego
    do Stowarzyszenia Łączy Nas Kanał Elbląski Lokalna Grupa Działania,
    powierzenia Gminie Zalewo realizacji zadania – utrzymanie dróg i ulic powiatowych
    w gminie Zalewo,
    powierzenia Gminie Susz realizacji zadania – utrzymanie dróg i ulic powiatowych
    w gminie Susz,
    powierzenia Gminie Kisielice realizacji zadania – utrzymanie dróg i ulic powiatowych w gminie Kisielice,