Posiedzenie Komisji Budżetu i Finansów

budynek19 grudnia (środa) o godz. 13:00 w sali nr 20 odbędzie się posiedzenie Komisji Budżetu i Finansów.

Temat omawiany podczas posiedzenia to:
1.    Zaopiniowanie projektu budżetu powiatu na 2019 rok – wydanie ostatecznej opinii
na podstawie opinii komisji stałych Rady Powiatu.
2.    Zaopiniowanie projektów uchwał na III sesję Rady Powiatu w sprawach:
a)    udzielenia pomocy finansowej Województwu Warmińsko-Mazurskiego na prowadzenie biura w Brukseli,  
b)    zmiany uchwały w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu na lata 2018-2024,
c)    zmiany uchwały budżetowej powiatu na 2018 rok,
d)    ustalenia wykazu wydatków zamieszczonych w budżecie powiatu iławskiego na 2018 rok, które nie wygasają z upływem roku oraz planu finansowego tych wydatków,
e)    zmiany uchwały w sprawie określenia wysokości diet i zwrotów kosztów podróży służbowych dla radnych powiatu,
f)    wykonywania obywatelskiej inicjatywy uchwałodawczej.