Posiedzenie Komisji Rolnictwa, Ochrony Środowiska i Rozwoju Gospodarczego

budynek18 grudnia (wtorek) o godz. 13.00 w sali nr 20 odbędzie się posiedzenie Komisji Rolnictwa, Ochrony Środowiska
i Rozwoju Gospodarczego.

Temat omawiany podczas posiedzenia to:
1.    Zaopiniowanie projektu budżetu powiatu na rok 2019 w zakresie spraw dotyczących właściwości Komisji.
2.    Zaopiniowanie projektów uchwał na III sesje RP w sprawach:
a)    powierzenia Gminie Zalewo realizacji zadania-utrzymanie dróg i ulic powiatowych
w gminie Zalewo,
b)    powierzenia Gminie Susz realizacji zadania-utrzymanie dróg i ulic powiatowych
w gminie Susz,
c)    powierzenia Gminie Kisielice realizacji zadania-utrzymanie dróg i ulic powiatowych
w gminie Kisielice,
d)    zmiany uchwały w sprawie uchwalenia Programu Współpracy Powiatu Iławskiego
z organizacjami pozarządowymi i podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2019,
e)    zmiany uchwały w sprawie desygnowania przedstawicieli powiatu iławskiego
do Stowarzyszenia Łączy Nas Kanał Elbląski Lokalna Grupa Działania,
f)    wykonywania obywatelskiej inicjatywy uchwałodawczej.