Seminarium branżowe nt. rozwoju kariery zawodowej uczniów

logo szkoa pracodawcaWarmińsko-Mazurski Kurator Oświaty oraz Dyrektor Zespołu Szkł im. Bohaterów Września 1939 Roku w Iławie zapraszają na Seminarium branżowe pn. "ROZWÓJ KARIERY ZAWODOWEJ UCZNIÓW POWIATU IŁAWSKIEGO WE WSPÓŁPRACY Z PRACODAWCAMI". Odbędzie się ono dziś (12 grudnia) o godz. 11.00 w Szkole Wyższej im. Pawła Włodkowica w Iławie, ul. Tadeusza Kościuszki 18.

 

Program seminarium przewiduje:

1. Powitanie gości - dyrektor Elżbieta Gościńska.

2. Wystąpienie Warmińsko-Mazurskiego Kuratora Oświaty.

3. współpraca uczelni wyższych ze szkołami - dziekan doc. dr hab. Andrzej Gałkowski, Wyższ Szkoła im. Pawła Włodkowica.

4. Prezentacja Programu Wspomagania Uczniów w Wyborze Zawodu - Laboratorium. Mój profil - Małgorzta Hochleitner, dyrektor Wydziału Kształcenia Wychowania i Opieki Kuratorium Oświaty w Olsztynie. 

5. Zmiany w kształceniu zawodowym - Grażyna Dywańska, koordynator ds. kształcenia zawodowego Kuratorium Oświaty w Olsztynie.

6. Współpraca Cechu Rzemiosł ze Szkołami Branżowymi - Mirosław Mazur - Starszy Cechu Rzemiosł i Przedsiębiorstw w Iławie.

7. Klasy patronackie - Marcin Kopera - kierownik zespołu ds. pracowniczych, Iławskie Przedsiębiorstwo Budowlane IPB sp. z o.o.

8. Zastosowanie kompetencji informatycznych w pracy zawodowej - Stanisław Niedzielski - koordynator ds. systemów zarzadzania jakością, Mazurskie Meble Szynaka - Living sp. z o.o.

9. Przykład dobrej praktyki, współpracy pracodawca-szkoła - dyrektor Elżbieta Gościńska.

10. Dyskusja - Partnerstwo szkół i pracodawców w kształceniu zawodowym.