XIII edycja programu edukacyjnego pt. „Trzymaj formę”

TRZYMAJ FORME LOGOW obecnym roku szkolnym, w szkołach na terenie powiatu iławskiego realizowana jest już XIII edycja programu edukacyjnego pt. „Trzymaj formę”.
Program zainicjonowany przez Państwową Inspekcję Sanitarną i Polską Federację Producentów Żywności ma na celu promowanie zdrowego żywienia, aktywności fizycznej, zwiększenie świadomości wpływu tych czynników na nasze zdrowie i poprawę żywienia uczniów w szkołach.

Propagowane są również m. in. wybrane elementy edukacji konsumenckiej, wskazówki w zakresie wymagań higieniczno-sanitarnych dla obiektów żywienia działających na terenach szkół, funkcja szkoły w prawidłowym żywieniu uczniów.
Realizacja programu w szkole odbywa się metodą projektu, uczniowie przy wsparciu nauczycieli oraz innych osób ze środowiska lokalnego opracowują i realizują projekty służące propagowaniu zasad zdrowego stylu życia w szkole i w rodzinie.
Bardzo istotne dla realizacji działań programowych jest pozyskanie lokalnych partnerów, sojuszników i darczyńców, ważna jest również współpraca lokalnych samorządów ze szkołami, udzielanie im pomocy i wsparcia w odpowiedzi na wnioski wychodzące ze szkół.
Program obecnie realizują 32 szkoły podstawowe: w Ząbrowie, Lasecznie, Rudzienicach, Gromotach, Gałdowie, Franciszkowie, Wikielcu, Kisielicach, Goryniu, Łęgowie, Lubawie, Grabowie-Wałdykach, Kazanicach, Prątnicy, Rożentalu, Złotowie, Rumienicy, Byszwałdzie, Sampławie, Dobrzykach, Borecznie, Bartach, Zalewie, Zespole placówek Szkolno-Wychowawczych w Iławie oraz w Szkołach Podstawowych nr 3, nr 4, nr 5 w Iławie, Suszu, Lubnowach Małych, Jawtach Wielkich, Babiętach Wielkich oraz Akademickim Zespole Placówek Oświatowych Fijewo.
Więcej informacji na temat programu, jego realizacji w poprzednich edycjach, materiałów edukacyjnych, które otrzymały szkoły można uzyskać na stronach internetowych: www.trzymajforme.pl , www.oswiata.sanepid.olsztyn.pl
Polska należy do krajów o częstym występowaniu chorób dietozależnych (choroby układu krążenia, nowotwory, cukrzyca, osteoporoza). Około 25,2% ludności Polski jest otyła. Problem otyłości dotyczy również dzieci i młodzieży, u których w ostatnich latach obserwuje się stały wzrost liczby osób otyłych.
Z wyników badań prowadzonych w naszym kraju wynika, że zaledwie 30% młodzieży uczestniczy w zajęciach poprawiających sprawność fizyczną w czasie wolnym od zajęć.
Zdaniem europejskich ekspertów i rządów państw członkowskich Światowej Organizacji Zdrowia istnieje pilna konieczność inwestycji w ochronę zdrowia poprzez realizację działań promujących zdrowe żywienie i wzrost aktywności fizycznej jako długofalowe i konsekwentne działanie prozdrowotne prowadzące do poprawy zdrowia ludności.

źródło: Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Iławie