Stypendia dla najzdolniejszej młodzieży z powiatu

stypendia7grudnia (piątek) o godz. 18.00 w sali konferencyjnej Zespołu Szkół Ogólnokształcących im. S. Żeromskiego w Iławie odbędzie się uroczyste wręczenie stypendiów. Stypendia zostały przyznane w ramach realizacji zadania publicznego „Stypendia dla najuboższej i najzdolniejszej młodzieży uczącej się w szkołach prowadzonych przez Powiat Iławski” realizowanego  przez Stowarzyszenie „Przystań” i dofinansowanego ze środków budżetowych powiatu iławskiego.