Eliminacje powiatowe XLIII Wojewódzkiego Konkursu Krasomówczego Młodzieży Szkolnej im. Marii Zientary-Malewskiej - wyniki

Krasomwczy 2018 1219  października (piątek) w Starostwie Powiatowym w Iławie odbyły się eliminacje powiatowe XLIII Wojewódzkiego Konkursu Krasomówczego Młodzieży Szkolnej im. Marii Zientary-Malewskiej dla szkół podstawowych, gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych. W konkursie uczestniczyło 14 uczniów.

Konkurs krasomówczy ma głównie na celu zwrócenie uwagi dzieci i młodzieży na potrzebę pielęgnacji języka ojczystego, kształtowanie u młodzieży szacunku do ojczystej ziemi, kultury i małych ojczyzn, rozbudzanie zamiłowania do pięknego i sugestywnego mówienia oraz kształtowanie umiejętności poprawnego, jasnego i logicznego formułowania myśli. Zadaniem konkursu jest również rozbudzanie zainteresowań krajoznawczych wśród dzieci i młodzieży, zachęcanie do poznawania własnego regionu, jego historii, dorobku, wyszukiwanie tematów ciekawych krajoznawczo, a następnie ich prezentowanie. 

Wszystkie przemówienia prezentowały wysoki poziom, a jury miało niełatwe zadanie, aby wśród uczestników wyłonić tych najlepszych.

A najlepszymi w poszczególnych kategoriach okazali się:

SZKOŁY PODSTAWOWE kl. I - VI
I miejsce – Laura Romero - Sochacka (Szkoła Podstawowa Nr 2 z Oddziałami Integracyjnymi im. Marii    
                    Konopnickiej w Iławie)
II miejsce – Jakub Skolmowski (Szkoła Podstawowa w Lasecznie)
III miejsce – Aleksander Trzciałkowski (Szkoła Podstawowa im. gen. J. Bema w Suszu)

krasomwczy 2018 1

krasomwczy 2018 2

SZKOŁY PODSTAWOWE kl. VII – VIII i GIMNAZJUM kl. III
I miejsce – Igor Tasarz (Szkoła Podstawowa Nr 5 z Oddziałami Integracyjnymi im. Polskich Noblistów
                     w Iławie)
I miejsce – Patryk Lessman (Szkoła Podstawowa Nr 2 z Oddziałami Integracyjnymi im. Marii    
                    Konopnickiej w Iławie)
III miejsce – Oliwia Kapela (Szkoła Podstawowa we Franciszkowie)

krasomwczy 2018 3

krasomwczy 2018 4

krasomwczy 2018 5

SZKOŁY PONADGIMNAZJALNE
I miejsce – Michał Wróblewski (Zespół Szkół Ogólnokształcących im. S. Żeromskiego w Iławie)
II miejsce – Julia Szczepańska (Zespół Szkół w Lubawie)
III miejsce – Patrycja Boguszewicz (Zespół Szkół im. I. Kosmowskiej w Suszu)

Wszystkim mówcom dziękujemy za udział i jeszcze raz gratulujemy osobom wyróżnionym.

Krasomwczy 2018 7

Krasomwczy 2018 8

Krasomwczy 2018 9

Krasomwczy 2018 10

Krasomwczy 2018 11

Finał wojewódzki odbędzie się 24 października br. (środa) na Zamku Biskupów Warmińskich w Lidzbarku Warmińskim. W finale wojewódzkim powiat iławski będą reprezentować uczniowie, którzy zajęli I i II miejsce w kategoriach szkoły podstawowe kl. I – VI oraz szkoły podstawowe kl. VII – VIII i gimnazjum kl. III oraz uczeń, który zajął I miejsce w kategorii szkół ponadgimnazjalnych.

Krasomwczy 2918 6

Krasomwczy 2018 12