Pierwszy dom dla dzieci w powiecie iławskim

dom dla dzieci 116 października odbyło się spotkanie Zarządu oraz Radnych Powiatu Iławskiego z projektantem i wykonawcami, w celu oceny przygotowania do funkcjonowania domu dla dzieci w Kisielicach.

Cała dokumentacja związana z odbiorem obiektu jest już skompletowana. Remont i przebudowa budynku obejmowała m.in. całkowitą wymianę stolarki okiennej i drzwiowej, roboty konstrukcyjne (wykonanie schodów wewnętrznych celem skomunikowania części piwnicznej z częścią parterową) wykonanie nowych instalacji: elektrycznej i sanitarnej oraz c.o., prace wykończeniowe (posadzki w piwnicy wraz z wykonaniem nowych izolacji  oraz warstw wierzchnich -płytki, panele; ścianki działowe z tynkowaniem, szpachlowaniem i malowaniem, okładzinami z płytek ceramicznych); wyposażenie pomieszczeń w armaturę sanitarną i osprzęt elektryczny; wykonanie nowych daszków nad wejściami i poręczy, a także dostarczenie i montaż podnośnika zewnętrznego schodowego dla osób niepełnosprawnych.

dom dla dzieci 1

dom dla dzieci 2

dom dla dzieci 3

dom dla dzieci 4
Będzie to placówka opiekuńczo wychowawcza przygotowana na przyjęcie do 14 dzieci. Zasiedlana będzie sukcesywnie przez skierowanie z sądu. Trwa nabór na wychowawców. Docelowo zatrudnienie znajdzie tam 6 opiekunów. Będzie to pierwsza tego rodzaju placówka opiekuńczo-wychowawcza w naszym powiecie. Dzięki jej powstaniu dzieci nie trzeba będzie odsyłać do placówek oddalonych czasem o kilkaset kilometrów od ich domu rodzinnego, co pozytywnie wpłynie na kontakt ze swoim środowiskiem i możliwość częstych spotykań ze swoją rodziną. Samorząd będzie miał również większy wpływ na jakość sprawowanej nad dziećmi pieczy.

dom dla dzieci 5

dom dla dzieci 6

dom dla dzieci 7

dom dla dzieci 8