XLVIII Sesja Rady Powiatu Iławskiego

sesja RP18 października (czwartek) o godz. 12:00  w sali Nr 20 Starostwa Powiatowego w Iławie odbędzie się XLVIII Sesja Rady Powiatu Iławskiego.

Porządek obrad przewiduje m. in.:
1.    Przyjęcie informacji o realizacji zadań oświatowych za rok szkolny 2017/2018,
2.    Podjęcie uchwał w sprawach:
a)    uchwalenia „Programu współpracy Powiatu Iławskiego z organizacjami pozarządowymi
i podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 2019 rok”,
b)    ustalenia rozkładu godzin pracy aptek ogólnodostępnych na terenie powiatu iławskiego
na rok 2019,
c)    zmiany uchwały w sprawie uchwalenia Statutu Powiatu Iławskiego,
d)    wykonywania obywatelskiej inicjatywy uchwałodawczej,
e)     zmiany uchwały w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu
na lata 2018-2024,
f)    zmiany uchwały budżetowej powiatu na 2018 rok.
3.    Informacja dot. złożonych oświadczeń majątkowych:
a)    radnych,
b)    pozostałych osób zobowiązanych do złożenia oświadczeń majątkowych.
4.    Uroczyste podsumowanie działalności Rady Powiatu i komisji za okres V kadencji 2014-2018.