Posiedzenie Komisji Budżetu i Finansów

budynek118 października (czwartek) o godz. 11:00 w Sali Nr 20 Starostwa Powiatowego w Iławie odbędzie się posiedzenie Komisji Budżetu i Finansów.

Tematy omawiane podczas posiedzenia to:
1.    Zaopiniowanie projektów uchwał na XLVIII sesję Rady Powiatu w sprawach:
a)    zmiany uchwały w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu na lata 2018-2024,
b)    zmiany uchwały budżetowej powiatu na 2018 rok,
c)    zmiany uchwały w sprawie uchwalenia Statutu Powiatu Iławskiego,
d)    wykonywania obywatelskiej inicjatywy uchwałodawczej.
2.    Przygotowanie sprawozdania z działalności Komisji za okres całej kadencji ze szczególnym uwzględnieniem roku 2018.