Posiedzenie Komisji Rolnictwa, Ochrony Środowiska i Rozwoju Gospodarczego

budynek116 października (wtorek) o godz. 12:00 w Sali Nr 20 Starostwa Powiatowego w Iławie odbędzie się posiedzenie Komisji Rolnictwa, Ochrony Środowiska i Rozwoju Gospodarczego.

Porządek posiedzenia przewiduje m. in.:
1.    Zaopiniowanie projektów uchwał na XLVIII sesję Rady Powiatu w sprawach:
a)    uchwalenia „Programu współpracy Powiatu Iławskiego z organizacjami pozarządowymi
i podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 2019 rok”,
b)    zmiany uchwały w sprawie uchwalenia Statutu Powiatu Iławskiego,
c)    wykonywania obywatelskiej inicjatywy uchwałodawczej,
2.    Sprawozdanie z pracy Komisji za okres całej kadencji ze szczególnym uwzględnieniem roku 2018.