Bezpłatne szkolenie dla przedstawicieli organizacji pozarzadowych oraz regionalnych i branżowych izb gospodarczych

szkolenieW imieniu Instytutu Badań nad Demokracja i Przedsiębiorstwem Prywatnym oraz Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie zapraszamy na bezpłatne szkolenie dla przedstawicieli (pracowników, członków i wolontariuszy) regionalnych i branżowych izb gospodarczych z terenu całej Polski oraz przedstawicieli organizacji pozarządowych.

TERMIN: 17-19/09/2018
MIEJSCE: Hotel KUR, Bałtycka 89, Olsztyn
Zgłoś swój udział na http://iped.pl/formularz-zgloszeniowy,8.html

Podczas szkolenia będzie możliwość zapoznania się m.in. z:
•    prawem gospodarczym,
•    ekonomią z elementami polityki przemysłowej,
•    prawem pracy,
•    ekonomią przedsiębiorstwa,
•    analizą finansową
•    pisaniem stanowisk i opinii wraz z prezentacją stanowisk

Przez 3 dni nasi eksperci będą prowadzić zajęcia i odpowiadać na wszelkie pytania.
W ramach szkolenia zapewniamy nocleg a także wyżywienie.

Więcej informacji o projekcie na stronie http://iped.pl/efektywne-ngo-i-izby-gospodarcze-szkolenia.html