Realizacja praw osób z niepełnosprawnościami w powiecie iławskim

Niepelnosprawnosc raport16 września (czwartek) miało miejsce spotkanie, na którym omówiono realizację projektu p.n.: „Partnerstwo na rzecz realizacji praw osób z niepełnosprawnościami wśród administracji publicznej województwa warmińsko-mazurskiego”.

Podpisano również porozumienie pomiędzy Federacją Organizacji Socjalnych Województwa Warmińsko Mazurskiego – „fosa” (realizator projektu) - reprezentowanym przez p. Katarzynę Białobrzeską, a Powiatem Iławskim reprezentowanym przez Marka Polańskiego Starostę Powiatu Iławskiego, dotyczące akceptacji raportu z monitoringu działań podejmowanych przez powiatowe jednostki organizacyjne na rzecz wdrażania praw osób niepełnosprawnych poprzez analizę działań instytucji, sformułowanie rekomendacji dotyczących działań instytucji oraz weryfikację ich wykorzystania.

Niepelnosprawnosc raport1

Niepelnosprawnosc raport2