POSIEDZENIE POWIATOWEJ SPOŁECZNEJ RADY DO SPRAW OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH

budynek11września (wtorek), o godz. 08.00, w budynku Starostwa Powiatowego w Iławie, w sali nr 1, odbędzie się posiedzenie Powiatowej Społecznej Rady Do Spraw Osób Niepełnosprawnych.

Proponowany porządek obrad:
1.    Otwarcie i stwierdzenie kworum.
2.    Zatwierdzenie porządku obrad.
3.    Przyjęcie protokołu posiedzenia z dnia 19 czerwca 2018 r.
4.    Przyjęcie informacji dotyczącej organizacji XX Powiatowych Igrzysk Osób Niepełnosprawnych w 2018 r.
5.    Przyjęcie informacji o zatrudnieniu osób niepełnosprawnych w powiecie iławskim.
6.    Zaopiniowanie projektu uchwały Rady Powiatu Iławskiego zmieniająca uchwałę
w sprawie przeznaczenia środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych na rehabilitację zawodową i społeczną w 2018 roku.
7.    Przyjęcie informacji z realizacji „Powiatowego Programu Działania na Rzecz Osób Niepełnosprawnych Powiatu Iławskiego na lata 2017-2020” za rok 2017.
8.    Przyjęcie informacji dotyczącej pozyskania środków PFRON w ramach „Programu Wyrównywania Różnic Między Regionami”.
9.    Sprawy bieżące i wolne wnioski.
10.    Zakończenie Posiedzenia Rady.