Wnioski o nagrody!

sportZarząd Powiatu Iławskiego informuje, że do 31 marca 2017 roku można składać wnioski o nagrody za osiągnięcie wysokich wyników sportowych we współzawodnictwie międzynarodowym lub krajowym oraz w dziedzinie twórczości artystycznej, upowszechniania i ochrony dóbr kultury.

Wnioski o nagrody za osiągnięcie wysokich wyników sportowych we współzawodnictwie międzynarodowym lub krajowym z budżetu powiatu


        Wnioski składać mogą:
    - kluby sportowe lub związki klubów sportowych,
    - stowarzyszenia sportowe
    - Komisja Edukacji, Kultury i Sportu Rady Powiatu Iławskiego

Nagrody mogą zostać przyznane:
1) zawodnikom za prezentowany przez nich poziom i wysokie wyniki sportowe w krajowym
i międzynarodowym współzawodnictwie sportowym,
2) zawodnikom niepełnosprawnym, którzy osiągnęli wyniki sportowe w dyscyplinach
i konkurencjach sportowych organizowanych na szczeblu krajowym i międzynarodowym,
3) trenerom, których zawodnicy osiągnęli wysokie wyniki sportowe we współzawodnictwie krajowym lub międzynarodowym za wkład pracy, działalność i zaangażowanie na rzecz rozwoju kultury fizycznej i sportu w powiecie iławskim,
4) działaczy sportowych, których wkład jest istotny dla rozwoju sportu w powiecie iławskim.

Szczegółowe warunki określone są w uchwale Nr XXVII/201/16 Rady Powiatu Iławskiego z dnia 22 grudnia 2016 r. w sprawie przyznawania nagród za osiągnięcie wysokich wyników sportowych we współzawodnictwie międzynarodowym lub krajowym zmienionej uchwałą Nr XXIX/222/17 z dnia 23 lutego 2017 r.

http://edzienniki.olsztyn.uw.gov.pl/#/legalact/2017/200/

 


Wnioski o nagrody w dziedzinie twórczości artystycznej, upowszechniania
i ochrony dóbr kultury z budżetu powiatu

     
Wnioski składać mogą:
    - stowarzyszenia zrzeszające twórców i artystów,
    - instytucje artystyczne,
    - placówki upowszechniania kultury,
    - redakcje gazet i czasopism,
    - organizacje pozarządowe,
    - radni Rady Powiatu Iławskiego,
    - organy administracji państwowej i samorządowej.

Pod uwagę będą brane osiągnięcia kandydata w dziedzinie:
    1)    twórczości artystycznej:
-    podtrzymywanie twórczości ludowej - regionalnej,
-    kultywowanie folkloru lokalnego,
-    promowanie ziemi powiatu iławskiego w poezji, literaturze, malarstwie, rzeźbie, muzyce,
-    reprezentowanie powiatu iławskiego na szczeblu wojewódzkim, ogólnopolskim
i międzynarodowym,
    2)    upowszechniania i ochrony dóbr kultury:
-    organizowanie spotkań kulturalnych,
-    promowanie ludzi kultury ziem powiatu iławskiego,
-    edukację kulturalną dzieci i młodzieży,
-    ochronę kultury powiatu iławskiego.
        
Nagrody mogą być przyznane osobom fizycznym lub prawnym, a także innym podmiotom
na podstawie działalności lub osiągnięć o istotnym znaczeniu.
    
Szczegółowe warunki określone są w uchwale Nr XXXVI/308/13 Rady Powiatu Iławskiego z dnia 31 października 2013 r. w sprawie szczegółowych zasad i trybu przyznawania z budżetu powiatu dorocznej nagrody w dziedzinie twórczości artystycznej, upowszechniania i ochrony dóbr kultury.

http://edzienniki.olsztyn.uw.gov.pl/ActDetails.aspx?year=2013&book=0&poz=3155

 

UCHWAŁA NR XXXVI/308/13
RADY POWIATU IŁAWSKIEGO

UCHWAŁA NR XXVII/201/16
RADY POWIATU IŁAWSKIEGO

UCHWAŁA NR XXIX/222/17 RADY POWIATU IŁAWSKIEGO z dnia 23 lutego 2017 r.
 zmieniająca uchwałę w sprawie przyznawania nagród za osiągnięcie wysokich wyników sportowych we współzawodnictwie międzynarodowym lub krajowym - UWAGA NOWE WZORY WNIOSKÓW