Zapraszamy na konferencję Organizacji Pozarządowych Powiatu Iławskiego

Port srodladowy27 kwietnia (piątek), o godz. 13.00 w sali konferencyjnej w Porcie Śródlądowym w Iławie odbędzie się Konferencja Organizacji Pozarządowych Powiatu Iławskiego. Tematy omawiane podczas konferencji to:
1. Sprawozdanie z realizacji „Programu Współpracy Powiatu Iławskiego
z organizacjami pozarządowymi i podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2017”
2. Sprawozdanie z działalności Rady Działalności Pożytku Publicznego Powiatu Iławskiego za 2017 roku.
3. Oferta Centrum Organizacji Pozarządowych w Iławie
4. Wykład: „Zasady funkcjonowania stowarzyszeń po nowelizacji ustawy Prawo
o stowarzyszeniach”.