Posiedzenie Komisji Edukacji, Kultury i Sportu

budynek19 kwietnia (czwartek), o godz. 12:00 w Starostwie Powiatowym w Iławie, w sali nr 20 odbędzie się posiedzenie Komisji Edukacji, Kultury i Sportu. Tematy omawiane podczas posiedzenia to:
1. Analiza wykonania budżetu powiatu za 2017 rok w zakresie właściwości Komisji.
2. Informacja z realizacji uchwał kierunkowych Rady Powiatu za 2017 rok :
- w sprawie polityki oświatowej;
- w sprawie określenia założeń polityki powiatu iławskiego w dziedzinie
organizowania i prowadzenia działalności kulturalnej;
- w sprawie rozwoju sportu i rekreacji mieszkańców powiatu iławskiego.