Powszechna opieka zdrowotna: wszędzie dla każdego!

konferencja sanepid 16 kwietnia.2018 r. w Starostwie Powiatowym w Iławie odbyła się konferencja powiatowa organizowana przez Powiatową Stację Sanitarno-Epidemiologiczną w Iławie we współpracy ze Starostwem Powiatowym w Iławie, z okazji Światowego Dnia Zdrowia - obchodzonego w roku bieżącym pod hasłem „Zdrowie dla wszystkich”. Światowy Dzień Zdrowia ogłaszany co roku przez Światową Organizację Zdrowia WHO ma na celu zwrócenie szczególnej uwagi na wybrany problem zdrowia publicznego i rozpoczyna rok działań realizowanych pod tym samym hasłem, tematem przewodnim jest Powszechna opieka zdrowotna: wszędzie dla każdego.

Na konferencję przybyli dyrektorzy szkół i przedszkoli, nauczyciele, pielęgniarki szkolne, przedstawiciele podmiotów leczniczych, stowarzyszeń, instytucji, samorządów.

konferencja sanepid 1 konferencja sanepid 3
Konferencję otworzyła – Pani mgr Mariola Krajewska zast. Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Iławie. Wykłady na temat – „Zdrowy styl życia w profilaktyce chorób nowotworowych” i „Prawa pacjenta w systemie opieki zdrowotnej” – wygłosiła Pani mgr Ewa Górko – pełniąca funkcję Rzecznika Praw Pacjenta Szpitala Psychiatrycznego, Biuro Rzecznika Praw Pacjenta w Warszawie. Cele, zadania i propozycje działań edukacyjnych dotyczących Światowego Dnia Zdrowia 2018 omówiła Pani mgr Iwona Marchlewska – pracownik Promocji Zdrowia i Oświaty Zdrowotnej Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Iławie.Prezentowano również spoty związane z tematyką Światowego Dnia Zdrowia - „Powszechna opieka zdrowotna wszędzie dla każdego”.
Ochotniczki Stowarzyszenia „Iławskie Amazonki” przygotowały i podczas konferencji obsługiwały stoisko informacyjno-edukacyjne, w którym prezentowały pokazy samobadania piersi na fantomach piersi, udzielały informacji na temat profilaktyki raka piersi oraz celów, zadań i pracy Stowarzyszenia.

konferencja sanepid 4
Światowy Dzień Zdrowia jest okazją do globalnych i lokalnych dyskusji na temat sposobów osiągnięcia zdrowia dla wszystkich. Dostęp do opieki zdrowotnej na odpowiednim poziomie i wsparcie finansowe nie tylko sprzyja poprawie zdrowia obywateli i oczekiwanej długości życia, ale także chroni ludność przed epidemiami, wpływa na zmniejszenie ubóstwa i ryzyka głodu, generuje miejsca pracy, wspomaga wzrost gospodarczy i równość płci.
Każdy może mieć wpływ na sposób osiągnięcia powszechnej opieki zdrowotnej poprzez wzięcie udziału w dyskusji o powszechnej opiece zdrowotnej, wyrażanie swoich potrzeb, opinii i oczekiwań lokalnym władzom, politykom, ministrom i innym reprezentantom narodu.

konferencja sanepid 5

Co mogę zrobić ?

Dziel się materiałami i dołącz do dyskusji w serwisach społecznościowych.
Głównym hasztagiem wykorzystywanym do oznaczania postów jest #ZdrowieDlaKażdego
(ang. #HealthForAll), jednak należy zwrócić uwagę także na posty ze znacznikiem #ŚwiatowyDzieńZdrowia (ang. #WorldHealthDay).

Iwona Marchlewska
Powiatowa Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Iławie