Sesja Młodzieżowego Parlamentu Europejskiego Regionu Morza Bałtyckiego

DSC 0059Od 10 do 15 kwietnia będziemy gościć w Powiecie Iławskim młodych polityków z Austrii, Belgii, Danii, Estonii, Finlandii, Łotwy, Niemiec, Norwegii, Rosji i Szwecji, którzy wraz ze swoimi nauczycielami przybędą do Polski, aby debatować o palących problemach naszego kontynentu podczas sesji Młodzieżowego Parlamentu Europejskiego Regionu Morza Bałtyckiego. Dołączą do nich uczniowie Zespołu Szkół Ogólnokształcących im. Stefana Żeromskiego w Iławie, który jest gospodarzem imprezy. Patronat nad wydarzeniem objął Starosta Powiatu Iławskiego.

W środę - 11 kwietnia o 9:30 w sali Nr 20 Starostwa Powiatowego w Iławie odbędzie się uroczyste rozpoczęcie sesji Młodzieżowego Parlamentu Europejskiego Regionu Morza Bałtyckiego. Oprócz szefa organizacji Dana Gustafssona ze Szwecji oraz gospodarzy sesji, tj. Starosty Powiatu Iławskiego - Marka Polańskiego oraz dyrektora ZSO w Iławie Romana Groszkowskiego, pojawią się zaproszeni goście reprezentujący władze województwa, kuratorium oświaty oraz Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu. Mowy otwarcia, tj. zapowiedź polityki, z którą przyjechały delegacje, wygłoszą szefowie delegacji poszczególnych państw.
Od dnia 11 do 14 kwietnia podczas całej sesji Młodzieżowego Parlamentu Europejskiego Regionu Morza Bałtyckiego wszystkie delegacje będą pracować w pięciu komisjach parlamentarnych:
• komisji swobód obywatelskich, sprawiedliwości i spraw wewnętrznych,
• komisji konstytucyjnej,
• komisji kultury i edukacji,
• komisji gospodarki,
• komisji bezpieczeństwa i obrony.
Każda z grup będzie zajmować się wyznaczonym przez prezydium zagadnieniem, odpowiednio: jednością Europy w obliczu ruchów separatystycznych, kształtem Unii Europejskiej jako federacji lub konfederacji niepodległych państw, obecnymi modelami kształcenia, różnicami w zamożności i jakości życia społeczeństw europejskich oraz bezpieczeństwem militarnym Unii. Wypracowane w poszczególnych komisjach rezolucje, które mają być produktem końcowym sesji, zostaną przedstawione poszczególnym delegacjom celem przyjęcia ich lub odrzucenia podczas Zgromadzenia Ogólnego, które odbędzie się w ostatnim dniu sesji Młodzieżowego Parlamentu Europejskiego Regionu Morza Bałtyckiego.

W sobotę - 14 kwietnia o 16:30 w sali Nr 20 Starostwa Powiatowego w Iławie odbędzie się uroczysta ceremonia zamknięcia sesji Młodzieżowego Parlamentu Europejskiego Regionu Morza Bałtyckiego oraz pożegnanie wszystkich
delegacji biorących udział w sesji.

DSC 0059