Posiedzenie Komisji Rewizyjnej

budynek16 marca (piątek), o godz. 12.00 odbędzie się posiedzenie Komisji Rewizyjnej. Tematy omawiane podczas posiedzenia to:
w I części, która odbędzie się w Powiatowym Centrum Rozwoju Edukacji w Iławie: Kontrola dochodów i wydatków poniesionych na realizację zadań bieżących
w Powiatowym Centrum Rozwoju Edukacji w 2017 roku
w II części dalsza część posiedzenia w Sali Nr 20 Starostwa Powiatowego w Iławie: Rozpatrzenie skargi p. S. Abramowskiej na działania Powiatowego Zarządu Dróg
w Iławie w sprawie braku realizacji oznakowania odcinka drogi powiatowej w Iławie.