POSIEDZENIE RADY DZIAŁALNOŚCI POŻYTKU PUBLICZNEGO POWIATU IŁAWSKIEGO

budynek12 marca 2018 r. (poniedziałek), o godz. 13:00, w sali nr 1 budynku Starostwa Powiatowego w Iławie odbędzie się posiedzenie Rady Działalności Pożytku Publicznego Powiatu Iławskiego.

Proponowany porządek obrad:
1. Otwarcie i stwierdzenie kworum.
2. Zatwierdzenie porządku obrad.
3. Przyjęcie protokołu posiedzenia z 22 stycznia 2018 r.
4. Informacja dotycząca rozpoczęcia przygotowań do organizacji corocznej konferencji organizacji pozarządowych.
5. Zaopiniowanie sprawozdania z realizacji „Programu współpracy Powiatu Iławskiego
z organizacjami pozarządowymi prowadzącymi działalność pożytku publicznego za rok 2017”.
6. Sprawy bieżące i wolne wnioski.
7. Zakończenie Posiedzenia Rady.