Spotkanie dot. założeń oraz zasad uczestnictwa w konkursie w ramach Funduszu Inicjatyw Obywatelskich w 2018 r.

fioWojewoda Warmińsko-Mazurski oraz Narodowy Instytut Wolności - Centrum Rozwoju Bezpieczeństwa Obywatelskiego zapraszają przedstawicieli organizacji pozarzadowych z terenu województwa warmińsko-mazurskiego na spotkanie informacyjne poświęcone Funduszowi Inicjatyw Obywatelskich w 2018 r.

Szczegóły dotyczące spotkania

sala 160, Warmińsko-Mazurski Urząd Wojewódzki w Olsztynie,
al. Marszałka J. Piłsudskiego 7/9,
10-575 Olsztyn
środa, 7 marca 2018 r., godz. 11:00

 

10:30 – 11:00 – rejestracja uczestników, bufet kawowo-herbaciany
11:00 - 11:10 – otwarcie spotkania, przywitanie uczestników
Wicewojewoda Warmińsko-Mazurski Pan Sławomir Sadowski
11:10 – 11:15 – wystąpienie pełnomocnika Wojewody Warmińsko-Mazurskiego ds. społeczeństwa obywatelskiego oraz równego traktowania
Pełnomocnik Wojewody Warmińsko-Mazurskiego ds. społeczeństwa obywatelskiego oraz równego traktowania Pan Dariusz Rudnik
11:15 - 13:00 – przedstawienie założeń oraz zasad uczestnictwa w konkursie w ramach Funduszu Inicjatyw Obywatelskich w 2018 r.
Kierownik Biura Programu Fundusz Inicjatyw Obywatelskich Pan Stefan Kołucki, Narodowy Instytut Wolności - Centrum Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego
13:00 – 13:30 – pytania uczestników
13:30 - zakończenie spotkania

Materiał informacyjny

Ogłoszenie o konkursie