Posiedzenie Rady Społecznej Powiatowego Szpitala im. Władysława Biegańskiego w Iławie

szpital zdj06 marca (wtorek), o godz. 09:30 w sali konferencyjnej szpitala odbędzie się posiedzenie Rady Społecznej Powiatowego Szpitala im. Władysława Biegańskiego w Iławie. Porządek obrad przewiduje:
• Podjęcie przez Radę Społeczną uchwały w sprawie zaopiniowania sprawozdania
z zakupów i darowizn sprzętu i aparatury medycznej w 2017 r.