Kampania 1% - wspieraj lokalne organizacje pożytku publicznego

logo 1procentKażda osobą płacąca podatki, nawet jeśli zarabia nie wiele, może przekazać jedną setną podatku organizacjom pożytku publicznego. To może się wydawać niewielką kwotą, ale dla organizacji każdy grosz jest ważny i zostanie pożytecznie wydany.

Jakie to obciążenie dla podatnika?
1% wskazanego do przekazania podatku nie jest w żaden sposób obciążającym podatnika. Nie wymaga to od nas żadnych czynności dodatkowych jak zrobienie przelewu czy wysłanie przekazem - to wykona za nas Urząd Skarbowy. Wystarczy jedynie wypełnić odpowiednie pola w zeznaniach podatkowych.

Komu pomaga Twój odpis?
Organizacjom, które pomagają rozwiązywać ludzkie problemy, które uzupełniają działalność różnych instytucji, dla których najważniejszy jest człowiek – każdy człowiek. Organizacje te oferują wsparcie w różnych dziedzinach: pomoc społeczna, materialna, oświatowa, kulturalna. To zespoły ludzi wrażliwych społecznie, którzy mają chęci, wiedzę, pomysły, ale czasami brakuje im pieniędzy, żeby robić to skuteczniej.

Jaka jest Twoja rola Podatniku?
Każdy może dołożyć cegiełkę do wspólnego dzieła, może czuć się współodpowiedzialny i jako darczyńca partycypować w działalności OPP. Pieniądze możemy przekazać wyłącznie organizacjom, które mają status pożytku publicznego. Obecnie jest już ponad 8900 takich organizacji, a ich lista znajduje się na stronie: https://bip.kprm.gov.pl/kpr/wykaz-organizacji-pozyt/4504,wykaz.html

Wspieraj lokalnie.
Wśród tej grupy OPP jest kilkanaście naszych iławskich organizacji, które możemy wesprzeć. To ludzie, których znamy, wiemy jaką działalność prowadzą, widzimy ile dobra czynią drugiemu człowiekowi. Widzimy ich zaangażowanie, misję i pracę wolontarystyczną. Ale na konkretne działania potrzebne są środki finansowe, są koszty, których nie da się uniknąć. Organizacje pozyskują je z różnych źródeł m.in. dotacji samorządowych i unijnych, darowizn i zbiórek publicznych. Kolejną alternatywą dla wzmocnienia ich działalności jest 1% naszego podatku. Dla nas to tak nie wiele, wystarczy tylko w odpowiedniej rubryce i zeznaniu rocznym wskazać wybraną organizację pożytku publicznego i to wszystko. Nic wielkiego, prawda?
A dla obdarowanych każda złotówka ma konkretny przekład. To posiłek dla głodnego dziecka, cegiełka do stypendium dla zdolnego a niezamożnego ucznia, zakup artykułów szkolnych dla potrzebujących, wsparcie rodziny i dziecka niepełnosprawnego.

12018 

Kto może przekazać 1%?
- podatnicy podatku dochodowego od osób fizycznych,
- podatnicy opodatkowani ryczałtem od przychodów ewidencjonowanych,
- podatnicy prowadzący jednoosobową działalność gospodarczą i korzystający z liniowej, 19-procentowej stawki podatku
- podatnicy, których już rozliczył ZUS bądź zakład pracy (na podstawie informacji PIT-40 składamy zeznanie podatkowe PIT-37)