Posiedzenie Zarządu Powiatu Iławskiego

budynekO godz. 11.00 13.02.2018 r. w sali nr 19 odbędzie się posiedzenie Zarządu Powiatu Iławskiego.


Tematy omawiane podczas posiedzenia to:

  1. Przedstawienie przez powiatowe jednostki organizacyjne informacji dotyczących pozyskanych środków zewnętrznych w roku 2017.
  2. Analiza wydatków ponoszonych na pieczę zastępczą z podziałem na wydatki obligatoryjne i fakultatywne według stanu na 31 grudnia 2017 roku.
  3. Nadzór PCPR nad działającymi w powiecie iławskim Domami Pomocy Społecznej
    pod kątem przeprowadzonych kontroli (plan kontroli, wyniki, wnioski, rekomendacje, rekontrole) -   według stanu na 31 grudnia 2017.
  4. Sprawozdanie z działalności Powiatowej Biblioteki Publicznej za 2017r.