Posiedzenie Komisji Edukacji, Kultury i Sportu

budynek

15 lutego (czwartek), o godz. 11.00 w sali nr 20 odbędzie się posiedzenie Komisji Edukacji, Kultury i Sportu.

Porządek obrad przewiduje m. in.:

 1. Przedstawienie tematu dot. sytuacji uczniów niepełnosprawnych ze wskazaniem
  do nauki w szkołach ponadpodstawowych ogólnodostępnych.
 2. sprawozdanie rzeczowe i finansowe z realizacji powierzonych zadań za rok 2017 przez Powiatową Bibliotekę Publiczną.
 3. Sprawozdanie z wysokości średnich wynagrodzeń nauczycieli na poszczególnych stopniach awansu zawodowego w szkołach i placówkach, dla których organem prowadzącym jest powiat iławski.
 4. Otwarty konkurs ofert zadań do realizacji zgodnie z ustawą o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (w zakresie sportu, kultury i edukacji) - informacja dotycząca ogłoszonego konkursu.
 5. Zaopiniowanie projektu uchwały na XLI sesję RP w sprawie ustalenia trybu udzielania
  i rozliczania dotacji dla szkół i placówek niepublicznych prowadzonych na terenie powiatu iławskiego oraz trybu przeprowadzania kontroli prawidłowości ich pobrania
  i wykorzystania.