Spotkanie odnośnie projektu podłączenia szkół do Ogólnopolskiej Sieci Edukacyjnej

internet29 stycznia (poniedziałek), o godz. 10:00 w sali nr 20 Starostwa Powiatowego w Iławie odbędzie się spotkanie burmistrzów, wójtów oraz dyrektorów szkół z przedstawicielami Rodmer Investments (Infracapital/Nokia) będącego beneficjentem, wskazanym przez Centrum Projektów Polska Cyfrowa, w celu przedstawienia zakresu i działań podejmowanych w projekcie podłączenia szkół do Ogólnopolskiej Sieci Edukacyjnej.

W ramach tworzonej infrastruktury wszystkie wyznaczone placówki edukacyjne z powiatu iławskiego zostaną połączone w jedną, spójną sieć – Ogólnopolską Sieć Edukacyjną (OSE). Zgodnie z założeniami przygotowanymi przez Ministerstwo Cyfryzacji, OSE będzie publiczną siecią telekomunikacyjną, dzięki której szkoły podstawowe oraz ponadpodstawowe otrzymają bezpłatny dostęp do szybkiego Internetu (min. 100 Mb/s) wraz z usługami bezpieczeństwa sieciowego i teleinformatycznego oraz usługami ułatwiającymi dostęp do technologii cyfrowych.