Posiedzenie Komisji Budżetu i Finansów

budynek129 grudnia (piątek) o godz. 9.30 w sali nr 1 Starostwa Powiatowego w Iławie odbędzie się posiedzenie Komisji Budżetu i Finansów. Porządek posiedzenia przewiduje m. in.: zaopiniowanie projektu uchwały na XXXIX sesję Rady Powiatu w sprawie ustalenia wykazu wydatków zamieszczonych w budżecie powiatu iławskiego na 2017 rok, które nie wygasają z upływem roku oraz planu finansowego tych wydatków.