Posiedzenie Komisji Budżetu i Finansów

budynek121 grudnia (czwartek) o godz. 11.00 w sali nr 1 Starostwa Powiatowego w Iławie odbędzie się posiedzenie Komisji Budżetu i Finansów.


Porządek posiedzenia przewiduje m. in.:
1. zaopiniowanie planu inwestycyjnego i finansowego Powiatowego Szpitala w Iławie na rok 2018,
2. zaopiniowanie projektów uchwał na XXXVIII sesję Rady Powiatu w sprawach:
a) udzielenia pomocy finansowej Województwu Warmińsko-Mazurskiemu
na prowadzenie biura w Brukseli,
b) zmiany uchwały w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu
na lata 2017-2023,
c) zmiany uchwały budżetowej powiatu na 2017 rok,
3. przygotowanie sprawozdania z działalności Komisji za rok 2017,
4. przygotowanie projektu planu pracy Komisji na 2018 rok.