Posiedzenie Powiatowej Komisji Bezpieczeństwa i Porządku

budynek120 grudnia (środa) o godz. 10.00 w sali nr 1 Starostwa Powiatowego odbędzie się posiedzenie Powiatowej Komisji Bezpieczeństwa i Porządku.


Porządek posiedzenia przewiduje m. in.:
1. zaopiniowanie projektu budżetu powiatu w części dotyczącej porządku publicznego
i bezpieczeństwa,
2. ocenę realizacji programu „Razem Bezpieczniej w Powiecie Iławskim” w roku 2017,
3. ocenę działalności Komisji i przyjęcie sprawozdania za 2017 rok,
4. przyjęcie planu pracy Komisji na rok 2018.