Posiedzenie Komisji Edukacji, Kultury i Sportu

budynek118 maja o  godz. 12.00 w sali nr 20 Starostwa Powiatowego w Iławie   odbędzie się posiedzenie Komisji Edukacji, Kultury i Sportu.


Tematy omawiane podczas posiedzenia to:
1.    sprawozdanie z działalności Biblioteki Powiatowej  za 2016 rok.
2.    informacja z realizacji uchwał kierunkowych Rady Powiatu za 2016 rok w sprawach:
a.    polityki oświatowej,
b.    określenia założeń polityki powiatu iławskiego w dziedzinie organizowania i prowadzenia działalności kulturalnej,
c.    rozwoju sportu i rekreacji mieszkańców powiatu iławskiego.