Posiedzenie Komisji Edukacji, Kultury i Sportu

budynek120 kwietnia br. (czwartek) o godz. 12.00 w sali nr 20 Starostwa Powiatowego w Iławie odbędzie się posiedzenie Komisji Edukacji, Kultury i Sportu.


Tematy omawiane podczas posiedzenia to:

  1. analiza wykonania budżetu powiatu za 2016 rok w zakresie właściwości Komisji,
  2. informacja z realizacji uchwał kierunkowych Rady Powiatu za 2016 rok w sprawie:
    1. polityki oświatowej,
    2. określenia założeń polityki powiatu iławskiego w dziedzinie organizowania i prowadzenia działalności kulturalnej,
    3. rozwoju sportu i rekreacji mieszkańców powiatu iławskiego.