Powiatowy etap XXII Wojewódzkiej Olimpiady Wiedzy o Obronie Cywilnej - sukces reprezentantów powiatu iławskiego na etapie wojewódzkim olimpiady


DSC 011514 lutego 2017 r. w Zespole Szkół im. Bohaterów Września 1939 Roku w Iławie odbył się powiatowy etap „XXII Wojewódzkiej Olimpiady Wiedzy o Obronie Cywilnej”. W rywalizacji udział wzięły dwuosobowe zespoły reprezentujące szkoły ponadgimnazjalne powiatu iławskiego. Uczestnicy rozwiązywali test oraz wykonywali zadania teoretyczno – praktyczne.

Komisja sędziowska w składzie:
1)    Maria Jaworska – Dyrektor Wydziału OSO Starostwa Powiatowego w Iławie,
2)    kpt. Kamil Szczech – KP PSP w Iławie,
3)    kpt. Krzysztof Rutkowski – KP PSP w Iławie
4)    Łukasz Borszewski – PCZK w Iławie,
śledziła rywalizację zespołów i oceniała wiedzę oraz umiejętności młodzieży.

Wyniki rywalizacji są następujące:

I miejsce     - drużyna reprezentująca Zespół Szkół im. Bohaterów Września 1939 Roku w Iławie:
                          Jakub Fryc i Michał Świniarski z  opiekunem Anetą Urbańską;

II miejsce     - drużyna reprezentująca Zespół Szkół w Lubawie:
          Martyna Guzowska i Łukasz Kościński z opiekunem Krzysztofem Śmigielskim;

III miejsce     - drużyna reprezentująca Zespół Szkół im. Konstytucji 3 Maja w Iławie:
                 Karol Jabłoński i Bartosz Mikłaszewicz z opiekunem Robertem Wrzesińskim;

IV miejsce     - drużyna reprezentująca Zespół Szkół Ogólnokształcących im. S. Żeromskiego w Iławie:
           Szymon Sieński i Anna Czerska z opiekunem Rafałem Szczecina;

V miejsce     - drużyna reprezentująca Zespół Szkół im. Ireny Kosmowskiej w Suszu:
                         Kamil Piotrowski i Arkadiusz Juszyński z opiekunem Witoldem Sacharczukiem.

DSC 0115

DSC 0135

Wszyscy uczestnicy „Olimpiady” otrzymali dyplomy oraz drobne upominki.
Na zakończenie, podsumowania  „Olimpiady” dokonała pani Maria Jaworska - Przewodnicząca Komisji.


Zespół, który zajął I miejsce  reprezentował 3 marca 2017 r. Powiat Iławski w finale wojewódzkim „XXII Olimpiady Wiedzy o Obronie Cywilnej” w Olsztynie, gdzie nasi reprezentanci odniesli niemały sukces zajmując II miejsce.

Pierwszym etapem Olimpiady, do którego przystąpiło 20 drużyn z terenu województwa, było rozwiązanie testu składającego się z 50 pytań dotyczących ogólnej wiedzy z zakresu Obrony Cywilnej. Pięć drużyn, które uzyskały największą ilość punktów, zakwalifikowało się do drugiego etapu, czyli ścisłego finału.

            Na etap drugi składały się zadania teoretyczne przygotowane przez instytucję współorganizujące Olimpiadę. Pytania dotyczyły ochrony ppoż., przepisów ruchu drogowego a także zagrożeń życia i zdrowia człowieka. Ponadto Grupa Ratownictwa PCK w Olsztynie przygotowała stację przedstawiającą przypadek, z którym każdy z nas może się spotkać w życiu codziennym.

           
Wyniki XXII Wojewódzkiej Olimpiady Wiedzy o Obronie Cywilnej wyglądały następująco:

I miejsce: V Liceum Ogólnokształcące w Olsztynie, w składzie: Klaudia Kadzewicz i Mateusz Sowiński;

II miejsce: Zespół Szkół im. Bohaterów Września 1939 Roku w Iławie, w składzie: Jakub Fryc i Michał Świniarski;

III miejsce: Zespół Szkół Mechaniczno-Elektrycznych w Ełku, w składzie: Bartłomiej Klejno i Hubert Późniak;

IV miejsce: Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 2 im. E. Orzeszkowej w Bartoszycach, w składzie: Joanna Chowańska i Sylwia Chowańska.

V miejsce: Liceum Ogólnokształcące w Lidzbarku, w składzie:Jakub Kleist i Miłosz Karpiński.

olimpiada olsztyn

            Drużyny otrzymały puchary oraz atrakcyjne nagrody rzeczowe.