Zakończyła się II. edycja konkursu „Czujka w domu może uratować Twoje życie” organizowanego wspólnie przez Powiat Iławski, Komendę Powiatową PSP w Iławie, przy współudziale AISKO/Kidde – Bezpieczni w domu,  Banku Spółdzielczego w Suszu i Iławie.Mieszkańcy powiatu iławskiego mieli okazję wziąć udział w konkursie wypełniając prawidłowo ankietę internetową. Spośród wszystkich uczestników w drodze losowania wyłoniono zdobywców nagród. A nagrody to  35 sztuk czujek wykrywających zanieczyszczenie powietrza tlenkiem węgla, zwanym cichym zabójcą.

W środę 6 grudnia Mateusz Szauer, dyrektor wydziały Ochrony Środowiska i Rolnictwa Starostwa Powiatowego w Iławie wspólnie z komendantem Komendy Powiatowej  Państwowej Straży Pożarnej Piotrem Wlazłowskim wręczyli je laureatom. Zwycięzcy pojawili się w sali sesyjnej Starostwa Powiatowego w Iławie, w mikołajkowych nastrojach. Z uwagi na wyjątkowość dnia, oprócz podziękowań za uczestnictwo w konkursie nie zabrakło świątecznych życzeń.

– W przyszłym roku z pewnością odbędzie się kolejna edycja konkursu, bo bezpieczeństwo to nasza wspólna sprawa – zaznaczył Mateusz Szauer.

grupowe

SKĄD SIĘ BIERZE CZAD I DLACZEGO JEST TAK NIEBEZPIECZNY?

Czad, czyli tlenek węgla powstaje podczas procesu niecałkowitego spalania materiałów palnych. Ma silne własności toksyczne, jest lżejszy od powietrza, dlatego też gromadzi się głównie pod sufitem. Niebezpieczeństwo zaczadzenia wynika z faktu, że tlenek węgla jest:

 • bezwonny,
 • bezbarwny,
 • pozbawiony smaku.

Czad blokuje dostęp tlenu do organizmu, poprzez zajmowanie jego miejsca w hemoglobinie (czerwonych krwinkach), powodując przy długotrwałym narażeniu śmierć.

Co jest główną przyczyną zatruć tlenkiem węgla?

Głównym źródłem zatruć w budynkach mieszkalnych jest niesprawność przewodów kominowych: wentylacyjnych i dymowych. Ich wadliwe działanie może wynikać z:

 • nieszczelności,
 • braku konserwacji, w tym czyszczenia,
 • wad konstrukcyjnych,
 • niedostosowania istniejącego systemu wentylacji do standardów szczelności stosowanych okien i drzwi, w związku z wymianą starych okien i drzwi na nowe.

PRZYPOMINAMY

Zgodnie z § 34 rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z 7.06 2010 r. w sprawie ochrony przeciwpożarowej budynków, innych obiektów budowlanych i terenów (Dz. U. Nr 109 poz.719), w obiektach, w których odbywa się proces spalania paliwa stałego, ciekłego lub gazowego, usuwa się zanieczyszczenia z przewodów dymowych i spalinowych:

 • cztery razy w roku w domach opalanych paliwem stałym (np. węglem, drewnem),
 • dwa razy w roku w domach opalanych paliwem ciekłym i gazowym,
 • co najmniej raz w miesiącu, jeżeli przepisy miejscowe nie stanowią inaczej od palenisk zakładów zbiorowego żywienia i usług gastronomicznych,
 • co najmniej raz w roku usuwamy zanieczyszczenia z przewodów wentylacyjnych.

Z kolei art. 62 ust. 1 pkt 1 c ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz. U. z 2010 r. Nr 243, poz.1624) zobowiązuje właścicieli i zarządców bloków mieszkalnych i domów jednorodzinnych do okresowej kontroli, co najmniej raz w roku stanu technicznego instalacji gazowych oraz przewodów kominowych (dymowych, spalinowych i wentylacyjnych).

RADZIMY!

Co zrobić, aby uniknąć zaczadzenia?

 1. Systematycznie czyść, sprawdzaj szczelność i wykonuj przeglądy techniczne przewodów kominowych.
 2. Użytkuj tylko sprawne techniczne urządzenia, zgodnie z instrukcją producenta.
 3. Nie zasłaniaj i nie przykrywaj urządzeń grzewczych.
 4. Nie zaklejaj i nie zasłaniaj kratek wentylacyjnych.
 5. W przypadku wymiany okien na nowe, sprawdź poprawność działania wentylacji, nowe okna są najczęściej o wiele bardziej szczelne w stosunku do wcześniej stosowanych w budynku i mogą pogarszać wentylację.

ZDJĘCIA Z ROZDANIA CZUJEK W II EDYCJI KONKURSU „CZUJKA W DOMU MOŻE URATOWAĆ TWOJE ŻYCIE”: