Deklaracja dostępności cyfrowej Starostwa Powiatowego w Iławie

Oświadczenie w sprawie dostępności: Starostwo Powiatowe w Iławie zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej powiat-ilawski.pl zgodnie z  Ustawą  z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych (Dz. U. 2019r. poz. 848). Niniejsze oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej: powiat-ilawski.pl Starostwo Powiatowe w Iławie… Continue Reading Deklaracja dostępności cyfrowej Starostwa Powiatowego w Iławie