Związek Biur Porad Obywatelskich zaprasza doradczynie i doradców obywatelskich do udziału  w kursach doszkalających.


Związek Biur Porad Obywatelskich (ZBPO) oferuje doradczyniom i doradcom obywatelskim możliwość uczestniczenia w kursie doszkalającym i jednocześnie realizację obowiązku wynikającego z ustawy
o nieodpłatnej pomocy prawnej, nieodpłatnym poradnictwie obywatelskim oraz edukacji prawnej (art. 11 ust. 2) – odbycia corocznego, minimum 8-godzinnego kursu doszkalającego z zakresu praktycznych aspektów związanych ze świadczeniem poradnictwa obywatelskiego, w tym dotyczących poszczególnych jego dziedzin, tj. spraw mieszkaniowych, zadłużeniowych, związanych z zabezpieczeniem społecznym.

Zajęcia prowadzimy w lipcu, sierpniu i na początku września br. w trzech ośrodkach – Warszawie, Gdyni, Rudzie Śląskiej. Poniżej prezentujemy listę tematów i terminy kursów. Zajęcia prowadzimy metodą warsztatową  (2 trenerów, grupy od 15 do 18 osób). Cena kursu doszkalającego wynosi 750 zł.
Na zakończenie zajęć każdy uczestnik otrzyma zaświadczenie potwierdzające uczestnictwo w kursie.


Zapraszamy do wyboru kursu doszkalającego, którego tematyka najbardziej Państwa interesuje  i zarejestrowanie się za pośrednictwem strony www.zbpo.bookero.pl. Zapisy już trwają.


Obecnie prowadzimy dla doradców kursy doszkalające. W połowie września planujemy natomiast przeprowadzenie 70-godzinnego szkolenia kwalifikacyjnego. Aktualna oferta ZBPO znajduje się na naszej stronie www.zbpo.org.pl w zakładce SZKOLENIA. Osoby zainteresowane poradnictwem obywatelskim
w Polsce oraz działalnością Związku Biur Porad Obywatelskich, w tym ofertą szkoleniową ZBPO zapraszamy do subskrypcji bezpłatnego newslettera – www.zbpo.org.pl/newsletter/.


MIEJSCA, TERMINY I TEMATYKA KURSÓW DOSZKALAJĄCYCH

Warszawa

20.07.2019 r. – Wpływ zmian w przepisach na sytuację klientów poradnictwa obywatelskiego

27.07.2019 r. – Wpływ zmian w przepisach na sytuację klientów poradnictwa obywatelskiego

3.08.2019 r. – Wpływ zmian w przepisach na sytuację klientów poradnictwa obywatelskiego

Kursy prowadzimy w siedzibie Polskiego Związku Niewidomych przy ul. Konwiktorskiej 9, w godzinach
9:00-18:00. Gdynia

3.08.2019 r. – Ulgi i uprawnienia dla osób z niepełnosprawnościami

10.08.2019 r. – Mediacja – wygrana czy przegrana

24.08.2019 r. – Pokonywanie trudności w pracy doradcy poradnictwa obywatelskiego

08.09.2019 r. – Pomoc osobom pokrzywdzonych przestępstwem

Kursy prowadzimy przy ul. 3 Maja 27-31, w siedzibie Gdyńskiego Centrum Organizacji Pozarządowych,
w godz. 10:00-19:00. Ruda Śląska

11. 08. 2019 r. Pokonywanie trudności w pracy doradcy poradnictwa obywatelskiego

17. 08. 2019 r. Ulgi i uprawnienia dla osób z niepełnosprawnościami1. 09. 2019 r. Wpływ zmian w przepisach na sytuację klientów poradnictwa obywatelskiego

07. 09. 2019 r. Problemy imigrantów i uchodźców na terenie Polski (uregulowanie pobytu, zatrudnienie, uzyskanie pomocy finansowej i mieszkaniowej)

Kursy prowadzimy w Rudzkim Inkubatorze Przedsiębiorczości, ul. Goduli 36, 41-700 Ruda Śląska,
w godzinach 10:00-19:00OPIS TEMATÓW

Wpływ zmian w przepisach na sytuację klientów poradnictwa obywatelskiego.

Mediacja – wygrana czy przegrana.

Ulgi i uprawnienia dla osób z niepełnosprawnościami.

Pokonywanie trudności w pracy doradcy poradnictwa obywatelskiego.

 Pomoc osobom pokrzywdzonym przestępstwem.

 Problemy imigrantów i uchodźców na terenie Polski (uregulowanie pobytu, zatrudnienie, uzyskanie pomocy finansowej i mieszkaniowej).

Podczas szkolenia uczestnicy uzyskają wiedzę na temat praw i obowiązków cudzoziemców z obszaru UE oraz spoza Unii, w tym uchodźców. Poruszone zostaną zagadnienia dotyczące między innymi obowiązku rejestracji, uprawnień i świadczeń dla cudzoziemców, zasad podejmowania pracy, rejestracji jako osób bezrobotnych, opieki zdrowotnej, edukacji. Ukończenie szkolenia pozwoli na zwiększenie wiedzy  i kompetencji uczestników w zakresie podstawowych przepisów prawnych dotyczących pobytu cudzoziemców w Polsce.


Ostatni rok przyniósł szereg zmian w trzech, zasadniczych dla poradnictwa obywatelskiego obszarach – sprawach mieszkaniowych, zadłużeniowych,  z zakresu zabezpieczenia społecznego. Zmieniła się m.in. ustawa o ochronie praw lokatorów, pojawiło się szereg nowych świadczeń pomocowych. Każdy doradca obywatelski powinien mieć wiedzę na temat tych zmian i umiejętność wykorzystywania jej  w pracy z klientem. Podczas kursu przybliżymy Państwu praktyczne aspekty zmian w przepisach w trzech, zasadniczych dla poradnictwa obywatelskiego obszarach. Omówimy także trudności związane ze świadczeniem porad  i sposoby ich pokonywania.W razie jakichkolwiek pytań jesteśmy do Państwa dyspozycji. Zapraszamy do kontaktu:

  • e-mail – szkolenia@zbpo.org.pl
  • telefon – 22 118 92 92 – czynny od poniedziałku do piątku w godzinach 12:00-16:00
  • Związek Biur Porad Obywatelskich jest ogólnopolskim stowarzyszeniem niezależnych organizacji społecznych założonym w 1998 roku w celu wspomagania rozwoju sieci Biur Porad Obywatelskich i poradnictwa obywatelskiego. Od początku działalności dba o zapewnienie bezpłatnej pomocy poradniczej wszystkim potrzebującym. Na przestrzeni 21 lat działalności Biura Porad Obywatelskich zrzeszone w Związku udzieliły ponad 500 000 porad w zakresie m.in. spraw mieszkaniowych, rodzinnych, długowych, własności, zatrudnienia, świadczeń społecznych i wielu innych. Związek jest członkiem Citizens Advice International – międzynarodowej organizacji reprezentującej krajowe sieci biur porad obywatelskich połączonych wspólnymi zasadami  i standardami świadczenia usług dla obywateli.

    Od 2018 roku Związek Biur Porad Obywatelskich – na podstawie decyzji Ministra Sprawiedliwości z dnia 9 sierpnia 2018 r. – ma uprawnienia do prowadzenia szkoleń i kursów doszkalających z zakresu świadczenia poradnictwa obywatelskiego oraz do wydawania zaświadczeń potwierdzających posiadanie wiedzy i umiejętności w tym zakresie.