Rozwój poprzez ruch - szkolenie dla osób niepełnosprawnych

szkolenieZapraszamy na pięciodniowe Intensywne Szkolenie Wyjazdowe z zakresu rozwoju osobistego poprzez ruch organizowane w ramach projektu „Centrum im. Ludwika Braille’a 3 (kontynuacja)”. Szkolenie skierowane jest do osób spełniających wymogi formalne uczestnika projektu  tj.
·         Niepełnosprawność potwierdzona orzeczeniem ( z powodu dysfunkcji wzroku, choroby psychicznej lub epilepsji),
·       Wiek aktywności zawodowej (kobiety 60 lat, mężczyźni 65 lat bez prawa do emerytury) oraz zamieszkanie na terenie woj. mazowieckiego, warmińsko-mazurskiego lub kujawsko-pomorskiego.

Termin szkolenia: 3-8 czerwca 2018 r.  Zapisy do 18 maja br.

Miejsce szkolenia: Brok  (Ośrodek Szkolno-Wypoczynkowy, ul. Brzostowa 28)

Nabór do powiatowych szkół ponadpodstawowych w Powiecie Iławskim

NABR 2018 2019Drodzy Gimnazjaliści, Szanowni Rodzice!
Okres wiosny to dla Was czas szczególny również z tego powodu, że kończąc edukację w gimnazjum planujecie wraz z Rodzicami dalsze kierunki kształcenia. Wiedząc o tym, że każdy uczeń powinien dobrze wybrać swoją ścieżkę edukacyjną zapraszamy do skorzystania z oferty powiatowych szkół ponadpodstawowych w IŁAWIE-SUSZU-KISIELICACH-LUBAWIE.
W publicznych szkołach ponadpodstawowych w powiecie iławskim każdy Gimnazjalista ma do wyboru kilka dróg kształcenia. Ich wybór zależy od możliwości oraz planów osiągnięcia określonego statusu: albo tytułu zawodowego, albo przygotowania do studiów. Obecny system kształcenia jest elastyczny: po zakończeniu każdego etapu typu szkoły można myśleć o przekwalifikowaniu. Liczymy na to, że wybierając swoja przyszłość, będziecie brali pod uwagę swoje zdolności i możliwości, jakie przed Wami się otwierają.
Marek Polański – Starosta Powiatu Iławskiego

Do naszych szkół ponadpodstawowych prowadzimy nabór w formie elektronicznej szczegóły na stronie:
www.nabor.pcss.pl/ilawa

Czwórbój Lekkoatletyczny chłopców i dziewcząt szkół podstawowych

lekkoatletyka10 maja (czwartek), o godz. 12.30  na stadionie miejskim w Iławie odbędą się zawody sportowe dla uczniów szkół podstawowych: Czwórbój Lekkoatletyczny. Organizatorem zawodów jest Powiatowy Szkolny Związek Sportowy w Iławie. Zawody są sfinansowane ze środków powiatu iławskiego w ramach zadania publicznego „Cykl powiatowych imprez z zakresu sportu szkolnego”.

Posiedzenie Komisji Rewizyjnej

budynek9 maja (środa),o  godz. 13.00 w Starostwie Powiatowym w Iławie, w sali nr 20 odbędzie się posiedzenie Komisji Rewizyjnej. Porządek obrad przewiduje:
1.    Ocenę wykonania budżetu Powiatu Iławskiego za rok 2017.
a)    Sprawozdanie z wykonania budżetu powiatu za rok 2017,
b)    Informacja o stanie mienia powiatu iławskiego na 31 grudnia 2017 r. ,
c)    Opinia regionalnej izby obrachunkowej o sprawozdaniu z wykonania budżetu powiatu za rok 2017 wraz z informacją o stanie mienia powiatu iławskiego,
d)    Sprawozdanie finansowe powiatu iławskiego za rok 2017.
2.    Przygotowanie wniosku o udzielenie absolutorium dla Zarządu Powiatu Iławskiego
za rok 2017 r.

Posiedzenie Powiatowej Komisji Bezpieczeństwa i Porządku

budynek7 maja (poniedziałek), o godz. 10.00 w sali nr 1 Starostwa Powiatowego w Iławie odbędzie się posiedzenie Powiatowej Komisji Bezpieczeństwa i Porządku.
Tematy omawiane podczas posiedzenia to:
1.    Zaopiniowanie informacji Powiatowego Lekarza Weterynarii w zakresie
zapewnienia bezpieczeństwa weterynaryjnego w powiecie iławskim za 2017 rok.
2.    Zaopiniowanie informacji dotyczącej oceny stanu sanitarnego i sytuacji epidemiologicznej powiatu iławskiego za 2017 rok.
3.    Ocena przygotowania powiatu iławskiego pod względem bezpieczeństwa
do wypoczynku letniego

Spotkanie Powiatowej Rady Kultury

budynek17 maja (poniedziałek), o godz. 10.00 w sali nr 20 Starostwa Powiatowego w Iławie odbędzie się spotkanie Powiatowej Rady Kultury. W trakcie spotkania zaplanowano zaopiniowanie wniosków w sprawie przyznania dorocznej nagrody w dziedzinie kultury w związku z uchwałą Rady Powiatu Iławskiego Nr XXXVI/308/13 z dnia 31 października 2013 r. w sprawie szczegółowych zasad i trybu przyznawania z budżetu powiatu dorocznej nagrody w dziedzinie twórczości artystycznej, upowszechniania i ochrony dóbr kultury.