Młodzież z Powiatu Iławskiego weźmie udział w seminarium dotyczacym wspierania realizacji inicjatyw młodych ludzi

inicjatywy mlodziezoweJutro ( 19 kwietnia), w Hotelu Kopernik w Olsztynie odbędzie się seminarium pn. "Młodzież w praktyce -wokół wspierania inicjatyw młodzieżowych". Udział wezmą w nim przedstawiciele Młodzieżowej Rady Powiatu Iławskiego. To już trzecie tego typu spotkanie od czasu rozpoczęcia realizacji "Programu wspierania inicjatyw młodzieżowych w województwie warmińsko-mazurskim" w ramach współpracy Samorządu Województwa Warmińsko-Mazurskiego z organizacjami pozarządowymi.

Zapraszamy młodzież na ciekawą lekcję historii - spektakl taneczny pt. „Kierunek Nieznany”

Kierunek nieznany Olsztyn 27 kwietnia plakatW związku z przypadającymi w 2018 roku obchodami 100-lecia odzyskania Niepodległości przez Polskę, Samorząd Województwa Warmińsko-Mazurskiego ma zaszczyt i przyjemność zaprosić Młodzież wraz z Opiekunami na spektakl taneczny pt. „Kierunek Nieznany” w wykonaniu młodych artystów Kętrzyńskiego Teatru Czarno-Biała Strefa Tańca ze Stowarzyszenia Hip-Hop Mazury w Kętrzynie. Spektakl ten jest elementem lekcji historii pt. „Myśmy wciąż do Niepodległej szli…”. Głównym jego tematem są okoliczności, sposób działania, formy represji okupanta radzieckiego wobec ludności polskiej podczas masowych wywózek mieszkańców pochodzenia polskiego z ziem wschodnich RP w głąb ZSRR – Syberia, Kazachstan. Historia zesłań jest nierozerwalnie związana z historią uzyskiwania przez Polskę Niepodległości. 12 kwietnia przypada również rocznica drugiej masowej deportacji Polaków w głąb ZSRR (rozpoczęła się ona w nocy z 12 na 13 kwietnia 1940 r.) Spektakl odbędzie się 27 kwietnia w Olsztynie.

XX Powiatowy Młodzieżowy Turniej Motoryzacyjny 2018 już w ten piątek!

turniej motoryzacyjny20 kwietnia (piątek), o godz. 9.00 w Powiatowym Centrum Kształcenia Praktycznego w Iławie odbędzie się XX Powiatowy Młodzieżowy Turniej Motoryzacyjny 2018 będący eliminacją do finału wojewódzkiego. Udział w Turnieju wezmą 3-osobowe drużyny wyłonione w eliminacjach szkolnych przeprowadzonych w szkołach ponadpodstawowych. Zwycięska drużyna będzie reprezentowała powiat iławski w finale wojewódzkim Młodzieżowego Turnieju Motoryzacyjnego 2018, który odbędzie się 25 maja br. w Zespole Szkół w Malinowie w powiecie działdowskim.

Posiedzenie Komisji Zdrowia Opieki Społecznej i Bezpieczeństwa

budynek19 kwietnia (czwartek), o godz. 13 odbędzie się posiedzenie Komisji Zdrowia Opieki Społecznej i Bezpieczeństwa. Porządek obrad przewiduje m. in.:
1. Analizę wykonania budżetu powiatu za rok 2017 w zakresie spraw dot. właściwości Komisji i wydanie opinii komisji.
2. Informację o stopniu realizacji Programu rozwoju systemu pieczy zastępczej na terenie powiatu iławskiego za 2017 rok.
3. Zaopiniowanie sprawozdania z działalności Powiatowego Szpitala im. Wł. Biegańskiego w Iławie za rok 2017 w zakresie dot.: realizacji zadań statutowych, dostępności i poziomu udzielanych świadczeń, prawidłowości gospodarowania mieniem na podstawie informacji dyrektora Szpitala.

Posiedzenie Komisji Edukacji, Kultury i Sportu

budynek19 kwietnia (czwartek), o godz. 12:00 w Starostwie Powiatowym w Iławie, w sali nr 20 odbędzie się posiedzenie Komisji Edukacji, Kultury i Sportu. Tematy omawiane podczas posiedzenia to:
1. Analiza wykonania budżetu powiatu za 2017 rok w zakresie właściwości Komisji.
2. Informacja z realizacji uchwał kierunkowych Rady Powiatu za 2017 rok :
- w sprawie polityki oświatowej;
- w sprawie określenia założeń polityki powiatu iławskiego w dziedzinie
organizowania i prowadzenia działalności kulturalnej;
- w sprawie rozwoju sportu i rekreacji mieszkańców powiatu iławskiego.

Mieszane Sztafetowe Biegi Przełajowe

biegiprzeajoweDziś, 16 marca, o godz. 11.00 na stadionie miejskim w Iławie odbędą się Mieszane Sztafetowe Biegi Przełajowe dla szkół podstawowych, oddziałów gimnazjalnych i szkół ponadpodstawowych. Organizatorem zawodów jest Powiatowy Szkolny Związek Sportowy w Iławie. Zawody są sfinansowane ze środków powiatu iławskiego w ramach zadania publicznego „Cykl powiatowych imprez z zakresu sportu szkolnego”.