Bezpłatne szkolenie dla przedstawicieli organizacji pozarzadowych oraz regionalnych i branżowych izb gospodarczych

szkolenieW imieniu Instytutu Badań nad Demokracja i Przedsiębiorstwem Prywatnym oraz Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie zapraszamy na bezpłatne szkolenie dla przedstawicieli (pracowników, członków i wolontariuszy) regionalnych i branżowych izb gospodarczych z terenu całej Polski oraz przedstawicieli organizacji pozarządowych.

Posiedzenie Komisji Rewizyjnej

budynek14 września (piątek), o godz. 12.00,  w budynku Starostwa Powiatowego w Iławie, w sali nr 20 odbędzie się posiedzenie Komisji Rewizyjnej.
Porządek obrad przewiduje:

  • Analizę wykonania budżetu Powiatu Iławskiego za I półrocze 2018 r.

Realizacja praw osób z niepełnosprawnościami w powiecie iławskim

Niepelnosprawnosc raport16 września (czwartek) miało miejsce spotkanie, na którym omówiono realizację projektu p.n.: „Partnerstwo na rzecz realizacji praw osób z niepełnosprawnościami wśród administracji publicznej województwa warmińsko-mazurskiego”.