XLIV Sesja Rady Powiatu Iławskiego

sesja RP24 maja (czwartek), o godz. 12:00  w sali Nr 20 odbędzie się XLIV Sesja Rady Powiatu Iławskiego.

Posiedzenie Komisji Budżetu i Finansów

budynek24 maja (czwartek), o godz. 11.00 w sali nr 19 odbędzie się posiedzenie Komisji Budżetu i Finansów.
Temat omawiany podczas posiedzenia to:
Zaopiniowanie projektów uchwał na XLIV sesję Rady Powiatu w sprawach:
a)    zatwierdzenia sprawozdania finansowego powiatu za 2017 rok wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu powiatu za 2017 rok,
b)    zmiany uchwały w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu
na lata 2018-2024,
c)    zmiany uchwały budżetowej powiatu na 2018 rok.

Powiatowe Obchody Dnia Strażaka w Iławie

straz obchody201823 maja (środa), o godz. 11:00  w Kościele pw. Niepokalanego Poczęcia Najświętszej Maryi Panny w Iławie (Biały Kościół) ul. Wyszyńskiego 2 odbędzie się Msza Święta rozpoczynająca uroczystości z okazji Powiatowych Obchodów Dnia Strażaka w Iławie. Około godz. 12:00 nastąpi uroczysty przemarsz pododdziałów oraz pocztów sztandarowych na plac wewnętrzny Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Iławie, ul. Wyszyńskiego 10, gdzie odbędzie się uroczysta akademia z okazji Dnia Strażaka.

Posiedzenie Komisji Rolnictwa, Ochrony Środowiska i Rozwoju Gospodarczego

budynek22 maja (wtorek), o godz. 13.00 w sali nr 20 odbędzie się posiedzenie Komisji Rolnictwa, Ochrony Środowiska i Rozwoju Gospodarczego.
Tematy omawiane podczas posiedzenia to:
1.    Zaopiniowanie informacji o stanie zapewnienia bezpieczeństwa weterynaryjnego
w powiecie iławskim za 2017 rok.
2.    Informacja o sytuacji  na rynku pracy za okres 2017 rok.
3.    Zaopiniowanie wykonania budżetu powiatu za rok 2017 w zakresie spraw dot.
właściwości komisji.
4.    Zaopiniowanie projektu uchwały na XLIV sesje RP w sprawie określenia trybu sprzedaży prawa własności nieruchomości.

V Jubileuszowe Mistrzostwa Służby Więziennej w Regatach Żeglarskich

jeziorakW dniach 20-22.05.2018 (niedziela-wtorek), w Ośrodku Wypoczynkowym i Marinie w Siemianach rozegrane zostaną V Jubileuszowe Mistrzostwa Służby Więziennej w Regatach Żeglarskich organizowane przez Zarząd Terenowy NSZZF i PW oraz Dyrektora Zakładu Karnego w Iławie.

Posiedzenie Komisji Zdrowia, Opieki Społecznej i Bezpieczeństwa

budynek17 maja (czwartek), o godz. 13:00 w siedzibie Starostwa Powiatowego w Iławie, w Sali Nr 20 odbędzie się posiedzenie Komisji Zdrowia Opieki Społecznej i Bezpieczeństwa.
Porządek posiedzenia przewiduje m. in.:
1.    Zaopiniowanie informacji dot. oceny stanu sanitarnego i sytuacji epidemiologicznej powiatu iławskiego za rok 2017.
2.    Zaopiniowanie „Oceny zasobów pomocy społecznej w powiecie iławskim za 2017 rok.
3.    Analiza funkcjonowania Warsztatów Terapii Zajęciowej z terenu powiatu iławskiego
za rok 2017.
4.    Zaopiniowanie projektu uchwały na XLIV sesję RP w sprawie zmiany uchwały
w sprawie ustalenia rozkładu godzin pracy aptek ogólnodostępnych na terenie powiatu iławskiego na rok 2018.