Posiedzenie Rady Społecznej Szpitala

szpital panorama25 maja o godz. 09:00 w Sali Konferencyjnej Powiatowego Szpitala im. Władysława Biegańskiego w Iławie odbędzie się posiedzenie Rady Społecznej Szpitala.

Zaproszenie na seminarium

konferencjaZapraszamy na kolejne seminarium z cyklu "Społeczeństwo obywatelskie w województwie warmińsko-mazurskim", na którym podjęty zostanie temat włączenia społecznego w kontekście realizacji usług społecznych przez organizacje pozarządowe.

22 maja rusza termin naboru wniosków PROW

kanal logo kolor 2Stowarzyszenie Łączy Nas Kanał Elbląski Lokalna Grupa Działania ogłasza nabór wniosków o przyznanie pomocy na wdrażanie operacji przez podmioty inne niż LGD w ramach LSR OW KE na lata 2016-2023 realizowanej w ramach działania 19 Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER, poddziałanie 19.2 „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.

Planowany termin naborów wniosków - od 22 maja 2017 roku do 5 czerwca 2017 roku.

Posiedzenie Komisji Edukacji, Kultury i Sportu

budynek118 maja o  godz. 12.00 w sali nr 20 Starostwa Powiatowego w Iławie   odbędzie się posiedzenie Komisji Edukacji, Kultury i Sportu.