Informacja w sprawie przygotowania do kwalifikacji wojskowej

kwalifikacjaW terminie od 23 marca do 26 kwietnia br. w powiecie iławskim przeprowadzona zostanie kwalifikacja wojskowa, która w tym roku obejmie 655 osób, w tym mężczyzn urodzonych w 1998 r. oraz w latach 1993 – 1997, którzy nie posiadają określonej kategorii zdolności do czynnej służby wojskowej, osoby urodzone w latach  1996 – 1997, które zostały uznane przez powiatowe komisje lekarskie za czasowo niezdolne do czynnej służby wojskowej ze względu na stan zdrowia, a także kobiety urodzone w latach 1993 – 1998, posiadające kwalifikacje przydatne do czynnej służby wojskowej oraz kobiety pobierające naukę w celu uzyskania tych kwalifikacji, które w roku szkolnym lub akademickim 2016/2017 kończą naukę w szkołach lub uczelniach medycznych i weterynaryjnych oraz na kierunkach psychologicznych, albo będące studentkami bądź absolwentkami tych szkół lub kierunków.

Posiedzenie Komisji Rewizyjnej

budynek117 marca (piątek) o godz. 12.30 w sali nr 20 Starostwa Powiatowego w Iławie odbędzie posiedzenie Komisji Rewizyjnej. Tematem posiedzenia będzie kontrola Zarządu Powiatu Iławskiego z zakresu dofinansowania imprez sportowych i kulturalnych dla mieszkańców Powiatu Iławskiego za rok 2016.

Powiatowy etap XXII Wojewódzkiej Olimpiady Wiedzy o Obronie Cywilnej - sukces reprezentantów powiatu iławskiego na etapie wojewódzkim olimpiady


DSC 011514 lutego 2017 r. w Zespole Szkół im. Bohaterów Września 1939 Roku w Iławie odbył się powiatowy etap „XXII Wojewódzkiej Olimpiady Wiedzy o Obronie Cywilnej”. W rywalizacji udział wzięły dwuosobowe zespoły reprezentujące szkoły ponadgimnazjalne powiatu iławskiego. Uczestnicy rozwiązywali test oraz wykonywali zadania teoretyczno – praktyczne.

III Powiatowy Turniej Zawodoznawczy

problemy spoleczne15 marca (środa) o godz. 10.00  w sali gimnastycznej Gimnazjum Samorządowego nr 1 im. M. Kopernika w Iławie odbędzie się III Powiatowy Turniej Zawodoznawczy „Zdolni i kreatywni” oraz „IV Giełda zawodów i praktyk”.  Współorganizatorem wydarzenia jest  Powiatowe Centrum Rozwoju Edukacji.

Państwowy Powiatowy Inspektorat Sanitarny w Iławie informuje

inspekcja sanitarnaPaństwowy Powiatowy Inspektorat Sanitarny w Iławie informuje o obowiązku rejestracji działalności przez podmioty działające na rynku spożywczym prowadzące rolniczy hendel detaliczny żywnością pochodzenia niezwierzęcego u właściwych terenowo Państwowych Powiatowych Inspektorów Sanitarnych. Obowiązek wynika z przepisów art. 63 ustawy z dnia 25 sierpania 2006 r. o bezpieczeństwie żywności i żywienia (Dz. U. z 2017 r., poz.149).  Wszystkie istotne informacje znajdują się na stronie internetowej http://psseilawa.bip.visacom.pl/1204menu/nadzor/higiena-zywnosci,-zywienia-iprzedmiotow-uzytku.html w zakładce "Rolniczy handel detaliczny".