Zaproszenie na seminarium

konferencjaZapraszamy na kolejne seminarium z cyklu "Społeczeństwo obywatelskie w województwie warmińsko-mazurskim", na którym podjęty zostanie temat włączenia społecznego w kontekście realizacji usług społecznych przez organizacje pozarządowe.

22 maja rusza termin naboru wniosków PROW

kanal logo kolor 2Stowarzyszenie Łączy Nas Kanał Elbląski Lokalna Grupa Działania ogłasza nabór wniosków o przyznanie pomocy na wdrażanie operacji przez podmioty inne niż LGD w ramach LSR OW KE na lata 2016-2023 realizowanej w ramach działania 19 Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER, poddziałanie 19.2 „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.

Planowany termin naborów wniosków - od 22 maja 2017 roku do 5 czerwca 2017 roku.

Posiedzenie Komisji Edukacji, Kultury i Sportu

budynek118 maja o  godz. 12.00 w sali nr 20 Starostwa Powiatowego w Iławie   odbędzie się posiedzenie Komisji Edukacji, Kultury i Sportu.

Konkurs o Polsko-Niemiecką Nagrodę Młodzieży pod hasłem „Razem w Europie. Jeden cel”

logo PNWMPolsko-Niemiecka Współpraca Młodzieży (PNWM) zaprasza do udziału w konkursie o Polsko-Niemiecką Nagrodę Młodzieży pod hasłem „Razem w Europie. Jeden cel”. Czekamy na zgłoszenia projektów spotkań młodzieży poświęconych różnorodności, poszanowaniu praw człowieka i kształtowaniu postawy tolerancji. Warto wziąć udział, bo na zwycięzców czeka aż 3 000 Euro.