XXXIX sesja Rady Powiatu Iławskiego

sesja RP29 grudnia  (piątek) o godz. 10.00 odbędzie się XXXIX sesja Rady Powiatu Iławskiego.

Posiedzenie Komisji Budżetu i Finansów

budynek129 grudnia (piątek) o godz. 9.30 w sali nr 1 Starostwa Powiatowego w Iławie odbędzie się posiedzenie Komisji Budżetu i Finansów. Porządek posiedzenia przewiduje m. in.: zaopiniowanie projektu uchwały na XXXIX sesję Rady Powiatu w sprawie ustalenia wykazu wydatków zamieszczonych w budżecie powiatu iławskiego na 2017 rok, które nie wygasają z upływem roku oraz planu finansowego tych wydatków.

Posiedzenie Komisji Zdrowia, Opieki Społecznej i Bezpieczeństwa

budynek129 grudnia (piątek) o godz. 9.00 w sali nr 20 Starostwa Powiatowego w Iławie odbędzie się posiedzenie Komisji Zdrowia, Opieki Społecznej i Bezpieczeństwa. Porządek posiedzenia przewiduje m. in.: zaopiniowanie projektu uchwały na XXXIX sesję RP w sprawie uchwalenia Powiatowego Programu Ochrony Zdrowia Psychicznego na lata 2018-2022.

XXXVIII sesja Rady Powiatu Iławskiego

sesja RP21 grudnia (czwartek) o godz. 12.00 odbędzie się XXXVIII sesja Rady Powiatu Iławskiego.

Posiedzenie Komisji Budżetu i Finansów

budynek121 grudnia (czwartek) o godz. 11.00 w sali nr 1 Starostwa Powiatowego w Iławie odbędzie się posiedzenie Komisji Budżetu i Finansów.