Posiedzenie Komisji Budżetu i Finansów

budynek25 stycznia (czwartek), o godz. 11:30 odbędzie się posiedzenie Komisji Budżetu i Finansów.
Porządek obrad przewiduje m. in.: Zaopiniowanie projektów uchwał na XL sesję Rady Powiatu w sprawach: a) zmiany uchwały w sprawie zmiany uchwały w sprawie określenia wysokości diet
i zwrotów kosztów podróży służbowych dla radnych powiatu, b) zmiany uchwały w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu na lata 2018-2024- ref. Skarbnik Powiatu B. Szoka, c) zmiany uchwały budżetowej powiatu na 2018 rok

Spotkanie dotyczące tematu „Stworzenia i wdrożenia narzędzia badawczego służącego weryfikacji procesu deinstytucjonalizacji pieczy zastępczej w powiatach”

rodzina rysunek24 stycznia (środa), o godz. 9:00 w sali nr 20 odbędzie się spotkanie dotyczące tematu „Stworzenia i wdrożenia narzędzia badawczego służącego weryfikacji procesu deinstytucjonalizacji pieczy zastępczej w powiatach”. Na spotkanie zostali zaproszeni przedstawiciele władz i radni powiatu, lokalne organizacje skupiające rodziców zastępczych i / lub działający na rzecz dzieci powierzonych, kuratorzy i sędziowie rodzinni oraz gminni pracownicy wsparcia rodziny.

Patent na bezpieczne ferie

Bez nazwy Państwowa Inspekcja Sanitarna informuje!

Uwaga! Utrudnienia w ruchu

infoPowiatowy Zarząd Dróg w Iławie informuje, że całkowite zamknięcie drogi, związanej z przebudową wiaduktu drogowego w ciągu drogi powiatowej nr 1219N Bramka – Tarda – Miłomłyn – Samborowo musi zostać przedłużone do 30 czerwca 2018 roku. Za utrudnienia przepraszamy.

załącznik – trasa objazdu