Powszechna opieka zdrowotna: wszędzie dla każdego!

konferencja sanepid 16 kwietnia.2018 r. w Starostwie Powiatowym w Iławie odbyła się konferencja powiatowa organizowana przez Powiatową Stację Sanitarno-Epidemiologiczną w Iławie we współpracy ze Starostwem Powiatowym w Iławie, z okazji Światowego Dnia Zdrowia - obchodzonego w roku bieżącym pod hasłem „Zdrowie dla wszystkich”. Światowy Dzień Zdrowia ogłaszany co roku przez Światową Organizację Zdrowia WHO ma na celu zwrócenie szczególnej uwagi na wybrany problem zdrowia publicznego i rozpoczyna rok działań realizowanych pod tym samym hasłem, tematem przewodnim jest Powszechna opieka zdrowotna: wszędzie dla każdego.

Zaproszenie na seminarium

abc edukacjaZapraszamy dyrektorów, nauczycieli, nauczycieli współorganizujących kształcenie integracyjne lub kształcenie uczniów niepełnosprawnych, specjalistów szkół powiatu iławskiego oraz nowomiejskiego na seminarium "Edukacja włączająca po zmianach w prawie oświatowym - Ku skuteczności" (dobre praktyki), które odbędzie się 17 kwietnia 2018r. - w godz. 10.00-12.45 w sali sesyjnej (nr 20) Starostwa Powiatowego w Iławie, ul. Gen. Wł. Andersa 2a, 14-200 Iława.

Sesja Młodzieżowego Parlamentu Europejskiego Regionu Morza Bałtyckiego

DSC 0059Od 10 do 15 kwietnia będziemy gościć w Powiecie Iławskim młodych polityków z Austrii, Belgii, Danii, Estonii, Finlandii, Łotwy, Niemiec, Norwegii, Rosji i Szwecji, którzy wraz ze swoimi nauczycielami przybędą do Polski, aby debatować o palących problemach naszego kontynentu podczas sesji Młodzieżowego Parlamentu Europejskiego Regionu Morza Bałtyckiego. Dołączą do nich uczniowie Zespołu Szkół Ogólnokształcących im. Stefana Żeromskiego w Iławie, który jest gospodarzem imprezy. Patronat nad wydarzeniem objął Starosta Powiatu Iławskiego.

Przygotowania do XX Powiatowego Młodzieżowego Turnieju Motoryzacyjnego

laptop 3196481 34011 kwietnia (środa), o godz. 9.00 w Powiatowym Centrum Kształcenia Praktycznego w Iławie odbędzie się spotkanie mające na celu omówienie spraw związanych z organizacją XX Powiatowego Młodzieżowego Turnieju Motoryzacyjnego, będącego eliminacją do finału wojewódzkiego. Główną ideą i celami turnieju jest popularyzacja wśród młodzieży znajomości przepisów o ruchu drogowym i wiedzy motoryzacyjnej, propagowanie kulturalnego i bezpiecznego zachowania się na drodze, zasad udzielania pierwszej pomocy przedmedycznej i przygotowanie do uczestnictwa w uprawianiu sportów motorowych. W spotkaniu wezmą udział przedstawiciele Starostwa Powiatowego, Policji, Straży Pożarnej oraz Oddziału Rejonowego Polskiego Czerwonego Krzyża.

Szkoła Liderów i Animatorów Ekonomii Społecznej

logo owiesStowarzyszenie ESWIP w ramach projektu „Ośrodek Wspierania Inicjatyw Ekonomii Społecznej w Elblągu” zaprasza organizacje pozarządowe z terenu subregionu elbląskiego (powiaty: Elbląg, elbląski, braniewski, iławski, ostródzki) do udziału w Szkole Liderów i Animatorów Ekonomii Społecznej (ES).

Kolejne bezpłatne badania mammograficzne w Powiecie Iławskim!

mammografiaPrzypominamy o bezpłatnych badaniach mammograficznych na terenie Powiatu Iławskiego. Badania odbędą się w Kisielicach, w Lubawie, Suszu oraz w Zalewie. Programem objęte są kobiety w wieku 50-69 lat, ponieważ jest to grupa szczególnie narażona na zachorowanie na raka piersi. Na badania nie potrzebne jest skierowanie lekarskie.