Posiedzenie Komisji Budżetu i Finansów

budynek22 lutego (czwartek), o godz. 11:30 w Sali nr 19 budynku Starostwa Powiatowego w Iławie odbędzie się posiedzenie Komisji Budżetu i Finansów. Porządek obrad przewiduje zaopiniowanie projektu uchwały na XLI sesję Rady Powiatu
w sprawie zmiany uchwały budżetowej powiatu na 2018 rok.

Powiatowy etap XXIII Wojewódzkiej Olimpiady Wiedzy o Obronie Cywilnej-wyniki

olimpiada215 lutego 2018 r. w Zespole Szkół Rolniczych im. Heleny i Stanisława Sierakowskich w Kisielicach odbył się powiatowy etap „XXIII Wojewódzkiej Olimpiady Wiedzy o Obronie Cywilnej”. W rywalizacji udział wzięły dwuosobowe zespoły reprezentujące szkoły ponadgimnazjalne powiatu iławskiego. Uczestnicy rozwiązywali test oraz wykonywali zadania teoretyczno – praktyczne.

Posiedzenie Komisji Rolnictwa Ochrony Środowiska i Rozwoju Gospodarczego

budynek120 lutego (wtorek), o godz. 13.00 w sali nr 20 odbędzie się posiedzenie Komisji Rolnictwa Ochrony Środowiska i Rozwoju Gospodarczego. Na posiedzeniu zostanie przedstawiona informacja dot. otwartego konkursu ofert zadań do realizacji zgodnie z ustawą o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na 2018 rok.

Aktywizacja osób w wieku 30 lat i więcej pozostających bez pracy w powiecie iławskim w roku 2018

Szanowni Państwo,

Powiatowy Urząd Pracy w Iławie rozpoczął realizację projektu "Aktywizacja osób w wieku 30 lat i więcej pozostających bez pracy w powiecie iławskim w roku 2018", w którym mogą brać udział byli uczestnicy projektów z zakresu włączenia społecznego.

Założenia projektu z informacją odnośnie grupy docelowej, czasu realizacji oraz form wsparcia, znajdują się na naszej stronie internetowej pod adresem: http://ilawa.praca.gov.pl/rynek-pracy/programy-aktywizacyjne-i-projekty