Stowarzyszenie Łączy Nas Kanał Elbląski Lokalna Grupa Działania zaprasza na cykl szkoleń odnośnie projektu pt. Ekomuzeum Krainy Kanału Elbląskiego

LGD logoStowarzyszenie Łączy Nas Kanał Elbląski Lokalna Grupa Działania w związku z rozpoczęciem realizacji projektu pt. Ekomuzeum Krainy Kanału Elbląskiego realizowanego w ramach poddziałania 19.2 „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego PROW na lata 2014-2020 zaprasza przedstawicieli baz noclegowych i gastronomicznych, aktywnych organizacji pozarządowych, lokalnych artystów, rzemieślników, izb historii, przewodników, wsi tematycznych na cykl szkoleń z zakresu tworzenia sieciowego pakietu produktów turystycznych pn. Ekomuzeum Krainy Kanału Elbląskiego.

Zapraszamy do udziału w licytacji

licytacja2 czerwca (piątek) o godzinie 10.00 w sali nr 20  w Starostwie Powiatowym w Iławie odbędzie się licytacja ruchomych składników majątkowych, które przeszły na własność Powiatu w wyniku stosowania przepisów ustawy z dnia 20 lutego 2015 r. o rzeczach znalezionych.  Sprzedaż obejmuje 8 rowerów, dla których upłynął już okres przechowywania w biurze, a znalazcy nie wyrazili chęci ich odbioru. Szczegółowe informacje znaleźć można w Biuletynie Informacji Publicznej Starostwa Powiatowego w Iławie oraz na tablicach ogłoszeń w budynku Starostwa. Zapraszamy wszystkich zainteresowanych do wzięcia udziału w licytacji.

XVII Festiwal Piosenki Autorskiej „PAF”

pngmikrofon forumgazel 931 maja (środa) godz. 11.00 w Zespole Szkół Ogólnokształcących im. Stefana Żeromskiego w Iławie odbędzie się XVII Festiwal Piosenki Autorskiej „PAF” poświęcony twórczości Tadeusza Nalepy - wybitnego kompozytora polskiego bluesa, lidera i wokalisty zespołów „Blackout” oraz „Breakout”.