Konferencja Organizacji Pozarządowych Powiatu Iławskiego

DSC 024124 kwietnia 2017 roku w siedzibie Starostwa Powiatowego w Iławie odbyła się Konferencja Organizacji Pozarządowych Powiatu Iławskiego.

Pan Michał Młotek Przewodniczący RDPPPI otworzył Konferencję oraz powitał przybyłych gości, a następnie poprosił Panią Marię Jaworską Dyrektor Wydziału OSO, by przedstawiła sprawozdanie z realizacji „Programu Współpracy Powiatu Iławskiego z organizacjami pozarządowymi i podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2016”. Kolejnym punktem Konferencji było przedstawienie przez Panią Marię Jaworską Sekretarz Rady Działalności Pożytku  Publicznego Powiatu Iławskiego sprawozdania z działalności RDPPPI w 2016 roku, po niej zaś głos zabrał Pan Wojciech Jankowski Wiceprzewodniczący RDPPPI, mówiący o działalności gospodarczej w organizacji pozarządowej. Następnie Pan Arkadiusz Jachimowicz Prezes Zarządu Stowarzyszenia EWSIP opowiedział o działaniach Rad Organizacji Pozarządowych Województwa Warmińsko-Mazurskiego, w tym o Konkursie Godni Naśladowania, zachęcając uczestników do zgłaszania swoich kandydatur. Ostatnim punktem Konferencji była dyskusja na temat wznowienia działalności Rady Organizacji Pozarządowych Powiatu Iławskiego. Po wysłuchaniu wszystkich głosów podjęto decyzję o odwieszeniu działalności Rady, a jej skład postanowiono wybrać na kolejnym spotkaniu. Po wszystkim Pan Michał Młotek Przewodniczący RDPPPI podziękował przybyłym za udział i zamknął Konferencję.

DSC 0224DSC 0238DSC 0241