Informacja o możliwości zgłaszania uwag do oferty realizacji zadania publicznego z zakresu ochrony i promocji zdrowia pt. „Profilaktyka zdrowotna osób niewidomych i tracących wzrok” złożonej przez Polski Związek Niewidomych Okręg Warmińsko-Mazurski

Oferta na realizację zadania publicznego wpłynęła do Kancelarii Ogólnej Starostwa Powiatowego w Iławie 01.07.2015 r.
Zarząd Powiatu Iławskiego Uchwałą Nr 41/185/15 z dnia 17 lipca 2015 r. uznał celowość realizacji ww. zadania.


Na podstawie § 4 ust. 12 Uchwały Nr 38/172/15 Zarządu Powiatu Iławskiego z dnia 30 czerwca 2015 r. w sprawie ustalenia zasad zlecania realizacji zadań publicznych o charakterze lokalnym z pominięciem otwartego konkursu ofert zainteresowane osoby i podmioty mogą zgłosić uwagi do oferty w terminie 7 dni od dnia jej zamieszczenia.
Informacji w sprawie udziela pracownik Wydziału Organizacyjnego, Spraw Obywatelskich, Zdrowia i Bezpieczeństwa Starostwa Powiatowego w Iławie – Iwona Sadowska (pok. 112) tel. (089) 649 08 38.

W załączeniu oferta na realizację zadania publicznego.

1. Oferta realizacji zadania publicznego
2. KRS
3 Statut